Jussi Laanikari, specialsakkunnig på ministeriet, reflekterar i sin blogg kring den stamvårdande björnjakten

Den stamvårdande björnjakten är ett verktyg som hjälper oss att hålla skadorna och olägenheterna som björnarna vållar på en godtagbar nivå.

Bild Jaakko Alalantela
Publicerad22.8.2022

Det är en vanlig missuppfattning att det inte går att påverka björnarnas beteende genom jakt. ”En död björn lär sig ingenting”, skriver Jussi Laanikari, specialsakkunnig på jord- och skogsbruksministeriet, i sin blogg.

Enligt Laanikari går det inte att bevara björnstammens människoskygghet genom att avliva en enstaka björn som uppträder hotfullt. Däremot har regelbunden stamvårdande jakt en avskräckande inverkan som sträcker sig utöver den enskilda individen.

Förvaltningsplanen för björnstammen utgör en fundamental del av björnpolitiken. Det primära syftet med planen är att bevara den gynnsamma skyddsnivån och björnens människoskygghet.  Enligt Laanikari uppfyller vi målsättningarna och bevarar björnarnas människoskygghet med den stamvårdande jakten.

Den stamvårdande jakten hjälper oss att bevara björntätheten på en nivå där skadorna på och olägenheterna för den mänskliga verksamheten, produktionsdjuren och det vildlevande viltet är godtagbara. Björnstammens utveckling under de senaste åren visar att jakten inte hindrar björnarna från att bli fler och bevara sin gynnsamma skyddsnivå. Det är av största vikt att vi bevarar det här tillståndet och minimerar björnkonflikterna, understryker Laanikari.

Du finner Laanikaris blogg (på finska) här, på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.