Fortsatt svag ökning av skogsrenpopulationen i Kajanaland

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning övervintrar cirka 900 skogsrenar i Kajanaland.

Kuva Juha Sahlgren
Publicerad21.3.2023

Som mest fanns det 1 700 skogsrenar i Kajanaland år 2001. Sedan minskade populationen snabbt till endast cirka 800 individer år 2009. Antalet har årligen ökat med cirka 5 % under de senaste tre–fyra åren.

Den svaga ökning som vi ser nu har föregåtts av att kalvproduktionen börjat återhämta sig efter dåliga år. I vinter såsom i fjol observerades de största populationstätheterna av skogsrenar i området Hiisijärvi–Laahtanen i Ristijärvi samt på åsarna mellan Huhtikangas och Kukkoharju i Sotkamo. 

Trots den försiktiga återhämtningen är det totala beståndet av skogsren i Kajanaland och ryska Karelen fortfarande litet. Det decimeras främst av de stora rovdjuren, trafiken och tillgången på lämpliga livsmiljöer. I Ryssland är skogsrenarna dessutom utsatta för tjuvjakt.

Förhandskartläggningarna och flyginventeringarna lyckades bra

Flyginventeringarna av skogsren genomfördes i vinter den 6–10 mars som en del av projektet Metsäpeura LIFE (www.suomenpeura.fi). Förhållandena var utmärkta, med soligt flygväder och tillräckligt med snö, vilket gjorde det lättare att se spåren och skogsrenhjordarna. Inventeringsområdena valdes utifrån en förhandskartläggning huvudsakligen utifrån data från GPS-märkta skogsrenar, fältobservationer samt observationer från allmänheten. Naturresursinstitutet tackar alla som har deltagit i observationerna av skogsrenar.