Ansökningarna om älglicens på väg till beslut

Handläggningen av höstens älglicenser pågår som intensivast. Finlands viltcentral tar årligen emot drygt 2000 ansökningar om jaktlicens för hjortdjur och handläggningen av dem pågår huvudsakligen på våren och sommaren. Mest ansökningar får vi i norra Finland.

bild Reetta Hokkanen
Publicerad27.5.2021

Handläggningen av hjortdjurslicenserna görs i flera steg. I detta nu pågår de kompletterande utredningarna av överlappande licensområden, splitterområden och skytteförteckningar. Med splitterområde avses i en licensansökan för älg markområden som understiger 1000 hektar och som lämnas bort vid handläggningen. Det är inte heller tillåtet att jaga på ett sådant.

Vid behov kontaktar viltcentralen ansökaren för ytterligare utredningar som behövs för den fortsatta handläggningen. Det är därför viktigt att de ansökande aktivt hjälper till vid utredningen.

 

Oma riista är handläggarens viktigaste verktyg

Tack vare Finlands viltcentrals tjänst Oma riista kan älglicenserna handläggas elektroniskt. Tidigare gjordes arbetet på papper, men numera sker allt på nätet.

 

Älglicensen en lång process

Över hälften av licensansökningarna som kommer till viltcentralen gäller hjortdjur. I exempelvis Kajanaland lämnas det årligen in hundratals ansökningar om älglicens.

För regionerna som får mest ansökningar har vi anställt sommarjobbare. Reetta Hokkanen på regionkontoret i Kajanaland berättar att processen är lång och svettig.

– Det går åt litervis med glass! skrattar Reetta.

Älglicenserna mognar till beslut senast i juli. Licensmottagarna ser beslutet i Oma riista, men får dessutom beskedet per mejl eller i posten.

 

Jaktcheferna på viltcentralsregionerna ger ytterligare information om jaktlicenserna för hjortdjur.  Du finner deras kontaktuppgifter på adressen riista.fi.