Första vildsvinet fick halsband

Naturresursinstitutet har försett ett vildsvin i Vederlax med ett sändarhalsband för att kunna följa med hur vildsvinen rör sig och använder sin livsmiljö.

 

Bild Asmo Raimoaho
Publicerad10.6.2020

Det är första gången i vårt land som ett vildsvin får ett sändarhalsband, vilket gör det möjligt att följa individen nästan i realtid. Det går också att följa med hur vildsvinen vandrar på den ryska sidan. Halsbandssvinet korsade mycket riktigt östgränsen omedelbart efter frisläppandet.

Enligt planen ska inalles tjugo vildsvin i landets sydöstra hörn förses med halsband i år.

Informationen om hur vildsvinet beter sig ökar tillförlitligheten hos uppskattningen av stammen och hjälper oss att övervaka skadorna som arten orsakar och reglera stammen.

Att fånga vildsvin levande är inte enkelt eftersom djuren är skygga och nattaktiva. Vildsvinet är ett intelligent djur som betraktar allting avvikande med misstänksamhet.

Forskarna önskar att de halsbandsförsedda individerna inte ska bli jagade. Rester av bedövningsmedlet kan dröja kvar och därför är köttet belagt med en karenstid på sex månader innan det kan ätas. Om ett halsbandsförsett svin ändå skjuts ska halsbandet returneras till Naturresursinstitutet. Bandet är gult och dessutom har sändarsvinen gula märken i öronen.