Första vildlevande skogsrenskalven föddes i Seitseminen

Den ena av skogsrensvajorna som i november släpptes ut i nationalparken Seitseminen kalvade på morsdagsveckoslutet.s

Bild Lea Uimonen
Publicerad18.5.2020

Kalvningen utgör en milstolpe i projektet. Under våren väntas också en annan vildlevande renko kalva i Seitseminen.

Tack vare vajans runda yttre var projektarbetarna beredda på kalvningen. Ytterligare en bekräftelse på att kalvningen var förestående fick man på fredagen förra veckan när sändarhalsbandets positionsangivelser visade att vajan hade slagit sig ner på en fridfull plats. En synobservation av nykomlingen gjordes måndagen den elfte maj.

– Vi var förberedda på en kalvning under de här dagarna också därför att vajan i fråga kalvade i fjol vid samma tid, berättar Lea Uimonen på Forststyrelsen, som ansvarar för skötseln av skogsvildrenarna i tillvänjningshägnet. I naturen föds de första skogsrenskalvarna i mitten av maj.

I Lauhanvuori får vi däremot sannolikt vänta tills nästa år innan där föds någon kalv i frihet, men i tillvänjningshägnen väntas ett tiotal kalvar komma till världen under innevarande vår.

Allmänheten har fritt tillträde till båda tillvänjningshägnen, men personalen hoppas på tålamod under de närmaste veckorna.

– Kalvarna är känsliga för störningar under sin första tid, så i det här fallet vi ber vi folk att inte röra sig i närheten av hägnet i Seitseminen i maj, vädjar Uimonen.

Återutsättningarna ingår i projektet Skogsvildren Life som inleddes 2016. Projektet är EU-finansierat och handlar om att förvalta och skydda skogsrenen. Det koordineras av Forststyrelsens jakt- och fisketjänster.