Skogsrenskalv föddes i tillvänjningshägnet i Karstula

Den första kalven har fötts i tillvänjningshägnet för skogsvildrenar i Karstula. Viltkamerabilderna bekräftar att kalvningen lyckades. Vajan fångades i mars i Kajanaland.

Publicerad25.5.2021

I början av mars fångades fyra vildlevande skogsrensvajor i Kuhmo och placerades i tillvänjningshägnet för skogsvildrenar i Karstula. Vajorna har anpassat sig väl till sin nya miljö

och de har inlett kalvningen enligt normal tidtabell.

– Av de yttre tecknen att döma kommer två andra vajor att kalva inom de närmaste dagarna,

berättar Sakari Mykrä-Pohja, projektchef på projektet Skogsvildren LIFE.

Längre fram på sommaren kommer vajorna och kalvarna att släppas ut för att stöda skogsrenspopulationen i området. Förhoppningsvis kommer kalvarna att prägla vajorna på de nya hemtrakterna. Projektet följer vajorna med satellithalsband. Kalvarna får inga markeringar.

Den kompletterande utsättningen i Karstula ingår i projektet Skogsvildren LIFE, som inleddes 2016 för att vårda och skydda skogsrenen. Projektet finansieras av EU och koordineras av Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster.