Föda som lockbete vid sjöfågeljakt

Sedan början av sommaren har jord- och skogsbruksministeriet berett en förordning om förbud mot användningen av föda som lockbete vid sjöfågeljakt under jaktåren 2021-2024.

Bild Getty Images

Publicerad30.6.2021

Det är ministeriets avsikt att begränsa användningen av föda som lockbete. Syftet är att lindra jakttrycket på i synnerhet de fåtaliga arterna och arterna med negativ utveckling för att stammarna ska kunna återhämta sig utan något totalförbud mot jakt.

En undersökning visar att ungefär sex miljoner kilo spannmål årligen forslas till vattendrag. Detta har på sina håll resulterat i en synnerligen stor andavskjutning, vilket inte har varit möjligt tidigare med traditionella jaktmetoder.

Stjärtand, bläsand, vigg, skedand, årta och sothöna har minskat i mer än femton år. Enligt den senaste uppskattningen har även gräsanden gått aningen tillbaka medan kricka, bläsand och knipa har minskat en längre tid.

Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter beredningen av ärendet. Beträffande användningen av föda som lockbete är inga förändringar att vänta i höst.

Från utfodring till vård av livsmiljöer

För den som i höst tänker jaga sjöfåglar med foder som lockbete rekommenderar Finlands viltcentral sans och måtta med både säden och avskjutningen.

Iståndsättning och vård av livsmiljöer stöder sjöfåglarna. Den tid som jägarna lägger på viltvårdsarbete bör överföras från utfodring till jakt på små rovdjur och iståndsättning av livsmiljöer för sjöfågelkullar.