Ravintohoukutin vesilintujen metsästyksessä

Alkukesästä on ollut valmistelussa maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintohoukuttimen käytön kieltämisestä vesilintujen metsästyksessä metsästysvuosina 2021-2024.

Kuva Getty Images

Julkaistu30.6.2021

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa rajoittaa ravintohoukuttimen käyttöä. Tarkoituksena on keventää erityisesti harvalukuisten ja taantuneiden vesilintulajien metsästyspainetta, jotta kannat pääsisivät elpymään ilman, että niiden metsästystä tarvitsee kokonaan kieltää.

Tutkimuksen mukaan vesistöihin kuljetetaan noin kuusi miljoonaa kiloa viljaa vuodessa. Tämä on johtanut paikoin erittäin suuriin sorsasaaliisiin, jotka eivät olleet aiemmilla metsästysalueilla ja perinteisillä pyyntikeinoilla mahdollisia.

Jouhisorsan, haapanan, tukkasotkan, lapasorsan, heinätavin ja nokikanan kannat ovat taantuneet jo yli 15 vuoden ajan. Tuoreimmissa arvioissa myös sinisorsan kanta on laskenut hieman, kun taas tavi-, haapana- ja telkkäkannat ovat laskeneet jo pidemmän aikaa.

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa asian valmistelua. Tämän syksyn metsästykseen ei ole tulossa ravintohoukuttimia koskevia muutoksia.

Ruokinnasta elinympäristöjen hoitoon

Jos vesilintuja tulevalla kaudella aiotaan ruokkia metsästystarkoituksessa, Suomen riistakeskus suosittelee malttia viljan sekä erityisesti saaliin määrään ruokintapaikoilla.

Elinympäristöjen kunnostaminen ja hoito tukee vesilintukantoja. Metsästäjien riistanhoitotyöhön käyttämä aika tulee siirtää ruokinnasta pienpetopyyntiin ja poikue-elinympäristöjen kunnostamiseen.