Livsmedelsverket har undersökt några döda ejdrar på Åland och har fastställt dödsorsaken till högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1. Viruset har också påträffats hos skrattmås och fisktärna.

Fågelinfluensan återkommer – slarva inte med hygienen på jakt

Livsmedelsverket har under sommaren konstaterat högpatogen fågelinfluensa hos vildlevande fåglar här i landet. Även om risken för att människor ska bli smittade är väldigt liten så är det klokt att iaktta försiktighet.

Bild Harri Taavetti
Publicerad21.7.2023

Fågelinfluensan är en typ av influensa A, som är en mångformig virusgrupp typisk för sjöfåglar. Det är oerhört sällsynt att människor blir smittade av fågelinfluensa. Hittills har det inte heller påträffats något fall där en människa har blivit smittad av någon annan människa eller av ett däggdjur.

Under jaktsäsongen är det särskilt viktigt med god handhygien, i synnerhet för fågeljägare. Undvik att röra vid självdöda eller sjuka fåglar, eller avföring från sådana. Hantera helst också friska fåglar med engångshandskar på. Tvätta händerna med tvål och vatten, och använd gärna handsprit. Du kan också förhindra smittspridning genom att hålla jaktutrustningen ren och undvika att besöka fjäderfäuppfödare efter jakten. Ät aldrig självdöda eller sjuka fåglar!

Risken för att människor ska infekteras av ett fågelinfluensavirus är liten och kräver i regel närkontakt med en sjuk vildlevande fågel eller en uppfödd fågel, eller med avföring från en sådan. De flesta som insjuknar diagnosticeras med en luftvägsinfektion (andnöd, hosta) och/eller en bindhinneinflammation i ögat, men även symptom i matsmältningskanalen förekommer.

Kan hundar bli smittade?

Fågelinfluensan är en utpräglad fågelsjukdom och det är därför mycket sällsynt att hundar blir infekterade. En virusinfektion är i regel fullkomligt symptomfri eller orsakar enbart lindriga och övergående symptom i luftvägarna. I regel tillfrisknar hunden av sig själv efter några dagar. Om hälsotillståndet ändå förvärras bör man ringa veterinären.

En hund löper alltså ingen större risk för att smittas av en sjuk eller död fågel, men låt ändå inte hunden vidröra sjuka eller döda fåglar. Att enbart bära en sjuk eller död fågel innebär i allmänhet ingen beaktansvärd smittorisk.

Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) och Institutet för hälsa och välfärd (thl.fi) håller sina webbplatser uppdaterade med information och anvisningar; följ med läget där.