EU godkände fortsatt jakt i skydds- och ödemarksområden

Publicerad7.1.2022

I den europeiska unionens biodiversitetsstrategi för år 2030 är målet att skydda 30 procent av EU:s areal. Tio procent av detta ska vara strängt skyddat.

I EU:s förslag jämställdes jakten och fisket med gruvindustri, och ska vara förbjudna i de strängt skyddade områdena. I vårt land skulle detta ha drabbat ödemarksområden, Naturaområden och nationalparker. I praktiken skulle nästan hela Övre Lappland ha belagts med jakt- och fiskeförbud.

På grund av medlemsländernas motstånd lade EU ner förslaget. Det hållbara nyttjandet av vilt- och fiskstammarna får fortsätta. Den hållbara jakten och dito fisket utgör en betydande del av rekreationsbruket i de vidsträckta skyddade områdena. För att skyddet av livsmiljöer ska vara acceptabelt är det viktigt att jakten och fisket är tillåtna.