EU godkände fortsatt jakt i skydds- och ödemarksområden

Publicerad7.1.2022

I den europeiska unionens biodiversitetsstrategi för år 2030 är målet att skydda 30 procent av EU:s areal. Tio procent av detta ska vara strängt skyddat.

I EU:s förslag jämställdes jakten och fisket med gruvindustri, och ska vara förbjudna i de strängt skyddade områdena. I vårt land skulle detta ha drabbat ödemarksområden, Naturaområden och nationalparker. I praktiken skulle nästan hela Övre Lappland ha belagts med jakt- och fiskeförbud.

På grund av medlemsländernas motstånd lade EU ner förslaget. Det hållbara nyttjandet av vilt- och fiskstammarna får fortsätta. Den hållbara jakten och dito fisket utgör en betydande del av rekreationsbruket i de vidsträckta skyddade områdena. För att skyddet av livsmiljöer ska vara acceptabelt är det viktigt att jakten och fisket är tillåtna.

0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit

Vad tycker du om tidningen Jägaren på nätet?Årets sista nummer av Jägaren var ett engångsförsök som gavs ut enbart på nätet.

Svara på enkäten senast den sista december och delta i utlottningen av en viltkamera!