EU hyväksyi metsästyksen jatkumisen suojelu- ja erämaa-alueilla

Julkaistu7.1.2022

Euroopan unionin biodiversiteettistrategiassa vuodelle 2030 tavoitteena on suojella 30 prosenttia EU:n pinta-alasta, mistä 10 prosenttia tulisi olla tiukan suojelun piirissä.

EU:n esityksessä metsästys ja kalastus rinnastettiin kaivosteollisuuteen, jotka tulisi kieltää tiukan suojelun alueilta. Suomessa tämä olisi tarkoittanut erämaa-alueita, Natura-alueita ja kansallispuistoja. Käytännössä lähes koko Ylä-Lappiin olisi tullut metsästys- ja kalastuskielto.

Jäsenmaiden vastustuksesta EU perääntyi esityksestä. Riista- ja kalakantojen kestävä käyttö saa jatkua.

Kestävä metsästys ja kalastus ovat merkittävä osa laajojen suojelualueiden virkistyskäyttöä ja niiden salliminen on keskeistä, jotta elinympäristöjen suojelu on hyväksyttyä.