Ett skadat vildsvin ska anmälas

Ett skadat vildsvin kan vara livsfarligt. Enligt jaktförordningens 40 § ska därför ett vildsvin som är skadat och har blivit kvar i skogen utan dröjsmål anmälas till polisen.

Bild Thomas Ohlsson
Publicerad27.10.2022

Vildsvinet kan bete sig aggressivt. Du ska därför inte närma dig eller följa efter ett vildsvin som har blivit skadat i trafiken eller på jakt, om du inte har erfarenhet och utrustning för uppgiften. Det skadade vildsvinet ska alltid spåras upp och fällas utan att spara någon möda.

”Anmälan om vildsvin, varg, brunbjörn, järv eller lodjur som sårats och som kvarblivit i skogen skall utan dröjsmål göras till närmaste polis.” Jaktförordningen 40 §.

Anmälningen om det skadade vildsvinet kan göras till det allmänna nödnumret 112,

som vidarebefordrar den till polisen. Fallen med skadade vildsvin är i princip alltid krävande och polisen kan efter sin bedömning av läget be om handräckning av jaktvårdsföreningens SRVA-jägare, och om så krävs själv leda uppdraget, i synnerhet om det skadade djuret är på väg mot bebyggelse.