Haavoittuneesta villisiasta tulee tehdä ilmoitus

Villisiat voivat olla loukkaantuneena hengenvaarallisia ja metsästysasetuksen 40 § vaatii tekemään ilmoituksen haavoittuneena metsään jääneestä villisiasta viipymättä poliisille.

Kuva Thomas Ohlsson
Julkaistu26.10.2022

Villisika voi käyttäytyä aggressiivisesti, eikä kolarissa tai metsästyksen yhteydessä loukkaantunutta eläintä tule lähestyä tai seurata ilman asianmukaista kokemusta ja varustusta. Haavoittunut villisika on pyrittävä aina saamaan saaliiksi vaivoja säästämättä.

”Metsään haavoittuneena jääneestä villisiasta, sudesta, karhusta, ahmasta tai ilveksestä on viipymättä ilmoitettava lähimmälle poliisille.” Metsästysasetus 40§

Ilmoituksen loukkaantuneesta villisiasta voi tehdä yleiseen hätänumeroon, josta tieto ohjautuu poliisille. Tilanteet haavoittuneen tai loukkaantuneen villisian kanssa ovat lähtökohtaisesti aina vaativia ja poliisi voi harkintansa perusteella tehdä niistä virka-apupyynnön riistanhoitoyhdistyksen SRVA-yksikölle ja tarvittaessa ottaa tilanteessa itse johtovastuun, varsinkin jos loukkaantunut eläin suuntaa kohti rakennettua ympäristöä.