Tilastokysely metsästyksestä ja riistasaaliista lähetetään tammikuun aikana

Kuva MakMedia, Antti Törmälä; Luonnonvarakeskus, Eeva Vaahtera

Julkaistu10.1.2022

Luonnonvarakeskus (Luke) laatii vuosittain metsästystilaston. Tilasto perustuu metsästyskyselyyn, jonka posti toimittaa alueellistettuun satunnaisotokseen valikoituneille 7500 metsästäjälle tammikuun lopussa.

Kyselyyn voi vastata joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Luonnonvarakeskus maksaa postimaksut.

On tärkeää, että kaikki kyselyn saaneet vastaavat, myös ne, jotka eivät ole metsästäneet tai saaneet saalista vuonna 2021, koska vain riittävän runsas vastaajamäärä takaa luotettavan tilaston. Kyselyn vastaamisprosentti on viime vuosina ollut 50–65 prosenttia.

Edellisen kyselyn satoa

Vuonna 2020 noin kaksi kolmesta riistanhoitomaksun maksaneesta kävi metsällä. Määrä on viime vuosina pysynyt suunnilleen samana.

Suurin osa, yli 80 prosenttia metsästäneistä, metsästi pienriistaa. Heistä saalista sai arviolta noin 120 200 metsästäjää eli runsas 70 prosenttia pienriistaa pyytäneistä.

Hirvieläinmetsällä kävi 60 prosenttia kaikista metsällä käyneistä.

Koko maan metsäjänissaalis kasvoi hieman monen vuoden vähenemisen jälkeen. Metsäkanalintukannat olivat aallonpohjassa muutama vuosi sitten ja kansallinen saalis pieni, mutta kantojen elpymisen myötä saaliskin kasvoi.  Sekä vuonna 2020 että vuonna 2019 pyydettiin metsoja ja teeriä yhteensä noin 150 000 lintua.

Suurimmat yksittäiset saaliit saatiin vuonna 2020 sepelkyyhkyistä, keskimäärin yli kymmenen sepelkyyhkyä saalista saanutta metsästäjää kohti.

Metsästystilasto löytyy osoitteesta http://stat.luke.fi/metsastys