Dispens för vitkindade gäss beviljades i Norra Karelen

NTM-centralen har beviljat tolv jordbrukare i Tohmajärvi i Norra Karelen dispens för att skjuta vitkindade gäss. Varje jordbrukare får skjuta 20 till 40 vitkindade gäss om året på sina åkrar. Dispensen gäller åren 2020 till 2021 under gässens höstflyttning.

Bild: Jari Peltomäki
Publicerad11.5.2020

Den vitkindade gåsen är fredad. Det är förbjudet att döda, fånga eller på annat sätt störa fredade arter. Dispens från förbudet kan beviljas enligt villkoren i naturvårdslagen. Dispensärendena som gäller fredade fåglar handläggs av Egentliga Finlands NTM-central.

– Dispensen beviljades för att förhindra att de vitkindade gässen vållar allvarliga skador på skörden i Sikosuo och Valkeasuo i Tohmajärvi. Dessutom finns här inte någon annan lösning än att effektivera avskräckningsmetoderna som redan används genom att skjuta vissa vitkindade gäss,

berättar överinspektör Salli Uljas på Egentliga Finlands NTM-central.

Effekten i avskräckningsmetoderna ska höjas

På åkrarna i Norra och Mellersta Karelen vilar och betar årligen hundratusentals vitkindade gäss, men under de tre senaste åren har antalet rastande vitkindade gäss blivit avsevärt större.

Under de senaste tre åren har skadorna som orsakas av vitkindade gäss i Norra Karelen ersatts med nästan en miljon euro. Hittills har man försökt förebygga skadorna med metoder som inte skadar gässen.

– Men efter hand som de vitkindade gässen blir fler så tappar avskräckningsmetoderna effekt så vi inte kan förhindra skador på skörden, berättar Mika Pirinen som är naturskyddsexpert på Norra Karelens NTM-central.

Dispensen för de vitkindade gässen ska öka den avskräckande effekten och därigenom också effekten i de övriga avskräckningsmetoderna.

Länken till meddelandet finner du här.