Pohjois-Karjalaan poikkeuslupa valkoposkihanhien ampumiseen

ELY-keskus on myöntänyt kahdelletoista tohmajärveläiselle maanviljelijälle poikkeusluvan ampua valkoposkihanhia. Kukin viljelijä saa pelloillaan ampua 20-40 valkoposkihanhea vuodessa. Lupa on voimassa vuosina 2020-2021 valkoposkihanhien syysmuuttokaudella.

Kuva: Jari Peltomäki
Julkaistu8.5.2020

– Nyt myönnetyssä poikkeusluvassa perusteena on valkoposkihanhien aiheuttamien vakavien satovahinkojen estäminen Tohmajärven Sikosuon ja Valkeasuon alueella ja se, että viljelyvahinkojen estämiseen täällä ei ole ollut osoitettavissa muuta ratkaisua kuin jo käytettyjen karkotusmenetelmien tehostaminen valkoposkihanhiyksilöitä ampumalla, ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Valkoposkihanhi on rauhoitettu. Rauhoitettujen lajien tappaminen, pyydystäminen tai muu häiritseminen on kielletty. Kielloista voidaan myöntää poikkeuslupa luonnonsuojelulaissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä. Rauhoitettuja lintuja koskevat poikkeuslupa-asiat on keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

Tavoitteena parantaa karkotusmenetelmien tehokkuutta

Pohjois- ja Keski-Karjalan pelloilla levähtää ja laiduntaa vuosittain satojatuhansia valkoposkihanhia ja levähtävien valkoposkihanhien määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana kasvanut merkittävästi.

Viimeisen kolmen vuoden aikana valkoposkihanhien aiheuttamia vahinkoja on korvattu Pohjois-Karjalan alueella vuosittain lähes miljoonalla eurolla. Vahinkoja on pyritty estämään valkoposkihanhia vahingoittamattomilla menetelmillä.

-Valkoposkihanhien määrän kasvaessa karkotusmenetelmien teho on huomattavasti heikentynyt eikä satovahinkoja ole pystytty estämään, luonnonsuojeluasiantuntija Mika Pirinen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta kertoo.

Valkoposkihanhien ampumisella on tarkoitus lisätä pelotevaikutusta ja näin parantaa myös muiden karkotusmenetelmien tehokkuutta.

Lisää tietoa ELY-keskuksen tiedotteesta.