Belöningen för insända vildsvinsprover: Faktureringen har förnyats 

Bild Sven Zacek

Publicerad30.4.2023

Livsmedelsverket betalar en belöning till privatpersoner som skickar in prover av fällda vildsvin. Faktureringen förnyades den första januari. Jägare och andra privatpersoner ska nu fakturera på nätet i ePalkkio-systemet om belöningen ska betalas ut till en privatperson. 

Du finner faktureringsanvisningarna och en länk till tjänsten på Livsmedelsverkets webbplats. Du når faktureringsblanketten genom tjänsten suomi.fi. Identifiera dig med nätbankskoder, certifikatkort eller mobilcertifikat. Alternativt och undantagsvis går det att fakturera på en pappersblankett. 

Om det är en jaktförening som fakturerar fyller man i belöningsfakturablanketten och skickar den till Livsmedelsverket på samma sätt som förut. Du hittar en länk till blanketten på Livsmedelsverkets webbplats. Fakturan kan bifogas försändelsen med proverna eller skickas separat i efterhand. 

Du finner anvisningarna för inskickandet av proverna och faktureringen här: www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-djursjukdomar/anvisningar-for-provtagning/vildsvin/