Avskjutningskvot föreslås för grågås

Jord- och skogsbruksministeriet har skickat ett förslag på remiss, enligt vilket förbudet mot jakt på grågås i inlandet skulle fortsätta. För ett specificerat kustområde föreslås en avskjutningskvot för grågåsen. Dessutom skulle det vid den tidigarelagda jakten på åkrar vara förbjudet att använda spannmål som lockbete.

 

Bild Jari Peltomäki
Publicerad8.6.2020

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förslag skulle en personlig avskjutningskvot för jägarna tas i bruk för jakten på grågås. Kvoten tillåter varje jägare att fälla högst två grågäss per dygn. Vid den tidigarelagda jakten på grågås på åker 10-20.8 skulle det vara förbjudet att lägga ut föda som exempelvis spannmål som lockbete. Grågåsjakten skulle vara tillåten enbart i ett specificerat område vid kusten och förbudet mot grågåsjakt i inlandet skulle fortsätta.

Sedan 2018 har det varit tillåtet att jaga grågäss på åkrar från den 10 augusti. På sina håll har avsevärda mängder gäss blivit fällda med hjälp av föda som lockbete, vilket inte gynnar målsättningen att sprida arten till inlandet. Förbudet mot att använda föda som lockbete skulle inte hindra att jakten riktas mot grågäss som besöker odlade åkrar och skadar skörden.

Utlåtanden kan ges till den 22 juni i år.