Merihanhelle esitetään saaliskiintiötä

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle esityksen, jossa merihanhen metsästyskieltoa jatkettaisiin sisämaassa. Määritellyllä rannikkoalueella merihanhelle esitetään saaliskiintiötä. Lisäksi kiellettäisiin metsästys jyväruokinnalta aikaistetussa peltometsästyksessä.

Kuva Jari Peltomäki
Julkaistu4.6.2020

Maa- ja metsätalousministeriön esityksen mukaan merihanhen metsästykseen otettaisiin käyttöön metsästäjäkohtainen saaliskiintiö, joka sallii enintään kahden merihanhen pyytämisen vuorokaudessa. Merihanhen aikaistetussa peltometsästyksessä 10.–20.8 olisi kiellettyä käyttää metsästyksessä ihmisen perustamaa ravintohoukutinta, kuten viljanjyviä. Merihanhen metsästys olisi sallittu vain määritellyllä rannikkoalueella. Merihanhen metsästyskieltoa jatkettaisiin sisämaassa.

Vuodesta 2018 alkaen merihanhea on voinut metsästää pellolla 10.8. alkaen. Paikoin hanhia on saatu saaliiksi huomattavia määriä ravintohoukuttelun avulla, mikä ei edistä tavoitetta levittää kantaa sisämaahan. Ravintohoukuttimen kieltäminen ei estäisi metsästyksen kohdistamista viljellyllä pellolla käyviin ja satovahinkoja aiheuttaviin merihanhiin.

Lausuntoja voi antaa 22.6.2020 saakka.

Maa- ja metsätalouministeriön tiedote