Helpoimmillaan mineraalikuopan voi tehdä etsimällä pehmeän, sopivan kohdan maastosta ja kippaamalla seoksen siihen. Pehmeässä maaperässä lapiollekaan ei välttämättä ole tarvetta.
Metsästäjän varusteet

Maanuolu
– vaihtoehto nuolukivelle

Riistaeläimet tarvitsevat suoloja ja mineraaleja pitkin vuotta ja erityisesti talven jälkeen, poikimisen kynnyksellä. Maanuolu matkii luonnosta löytyviä mineraalipitoisia maa-alueita, ja vastaa riistaeläimille luontaisinta tapaa hankkia niitä.

Teksti ja kuvat Antti Saarenmaa

Julkaistu29.6.2022

Perinteinen nuolukivi toimii mainiosti ja riistaeläinten löytäessä sen, järsitään usein nuolukiven tolppakin kauttaaltaan. Maanuolun eli mineraalikuopan sisältö vastaa pitkälti nuolukiveä. Mineraalikuoppa synnytetään sotkemalla suola- ja mineraaliseos sopivaan maa-ainekseen veden kanssa, jolloin maankamaraan jää mineraalirikas alue riistaeläinten kuovittavaksi ja nuoltavaksi.

Helppo perustaa

Maanuolun perustamiseen tarvittavan seoksen sisällöstä valtaosa on suolaa, ja ohjeita seoksen tekemiseen omatoimisesti löytyy erityisesti englanninkielisinä, sillä maanuolut ovat suosittu riistanhoitotoimi Pohjois-Amerikassa.

Katso video maanuolun perustamisesta:

Kotimaiset riista- ja erätarvikeliikkeet tarjoavat maanuoluun myös valmiita vaihtoehtoja, joita käytettäessä ei valmiin mineraaliseoksen lisäksi tarvita kuin teräsharava ja lapio maan möyhentämiseen ja mineraaliseoksen sekoittamiseen. Parhaassa tapauksessa mineraalikuopan tekemisen voi ajoittaa juuri ennen sadetta, jolloin vesikin tulee taivaalta.

Perustamisessa tarvitsee huomioida vain sopiva sijainti. Sopiva kulkureittien risteys, ruokailupaikan läheisyys ja suoja edesauttavat maanuolun löytämistä.

Mineraalikuopan tekemiseen löytyy useita valmiita seoksia. Kaikkia käytetään samoin – sekoitetaan maaperään ja lisätään vettä. Työkaluiksi riittävät lapio ja harava.
Mineraaliseos valmiina sekoitettavaksi maahan. Seoksen sisältö on parhaimmillaan optimoitu riistaeläimen tarpeisiin.

Tehoaa nopeasti

Uuteen paikkaan asennetun nuolukiven löytämiseen menee usein aikaa, joskus jopa useita kuukausia. Maanuolun houkuttelevuus vaikuttaisi olevan selvästi nopeampi. Esimerkkitapauksena polkujen risteykseen luotu täysin uusi maanuolu houkutteli jo ensimmäisen viikon aikana paikalle peuroja ja metsäjäniksiä, poiketen nuolukiven “kypsymisajasta”.

Onko maanuolu parempi?

Maanuolun tekemistä puoltaa sen luonnonmukaisuus ja havainnot sen nopeasta tehosta. Se ei myöskään nouse esiin ympäristöstään samalla tavalla kuin nuolukivi, tosin harvaa nuolukiven esilläolo häiritsee.

Omien, subjektiivisten kokemusten perusteella maanuolu tehoaa nopeammin ja houkuttelee riistaeläimiä laajalla skaalalla, mutta sen kestävyys on toistaiseksi vielä kysymysmerkki. Mineraalit jäävät maaperään ja eläimet nauttivat niitä havaintojen mukaan kuukausia, mutta syökö vetinen keli tai peittääkö talvi sen nopeammin kuin tolpan nokassa olevan nuolukiven?


Tämänhetkinen käsitys eroista on, että mineraalikuoppa eli maanuolu toimii keväällä asennettaessa pitkälle syksyyn hyvänä houkuttimena, mutta talven lumipeite tekee siitä nopeasti vähemmän tehokkaan. Nuolukiven houkuttelevuus taasen ottaa uudessa paikassa jonkin aikaa, mutta kestää talven kurituksen paremmin ja on paremmin saatavilla riistaeläimille vielä lopputalvesta. Mikäli maa-alueet sen mahdollistavat, kummallekin mineraalilisälle on riistanhoidossa ja metsästyksessä paikkansa.

Peurat löysivät mineraalikuopan todella nopeasti ja vierailivat sillä pitkin kesää ahkerasti.