Det lättaste sättet att göra en mineralgrop är detta; leta upp ett lämpligt ställe i terrängen med mjuk mark och häll ut blandningen där. På mjuk mark behövs det inte alltid ens en spade.
En jägares utrustning

Mineralgropen
– ett alternativ till slickstenen

Viltet behöver salter och mineraler under hela året och i synnerhet efter vintern, före ungarna kommer till världen. Mineralgropen efterliknar platser med mineralhaltig jord som finns i naturen och fungerar som det naturenligaste sättet att tanka mineraler.

Text och bilder Antti Saarenmaa

Publicerad29.6.2022

En vanlig slicksten fungerar utmärkt och när viltet väl har hittat den så gnagar djuren ofta också på stolpen. Mineralgropens innehåll är i stort sett det samma som i en slicksten. En mineralgrop gör man genom att blanda en salt- och mineralblandning med lämplig jord och vatten. Resultatet blir en mineralrik fläck på marken där djuren kan slicka och skrapa.

Lätt att göra

Blandningen för mineralgropar består till största delen av salt. Anvisningarna för att göra en hemlagad blandning finns främst på engelska eftersom det här är ett populärt sätt att sköta viltet i Nordamerika.

Se videon: Så här anlägger du en mineralgrop.

Här på hemmaplan tillhandahåller affärerna i vilt- och jaktbranschen färdiga alternativ. Utöver mineralblandningen behöver man då inte mera än en järnkratta och en spade för att luckra upp jorden och kratta ner mineralblandningen. Det optimala är att göra mineralgropen strax före regn, så står himlen för vattnet.

Självfallet gäller det också att välja platsen med omsorg. Viltstigskorsningar och närhet till utfodringsplatser och gömslen gör det lättare för viltet att hitta platsen.

I handeln finns färdiga blandningar för den som tänker göra en mineralgrop. Samtliga fungerar på samma sätt; kratta ner i marken och tillsätt vatten.
Mineralblandningen är klar för nerkrattning i marken. Den är optimerad för viltets behov.

Snabb effekt

Ofta tar det tid för viltet att upptäcka en slicksten som är uppsatt på ett nytt ställe; ibland till och med månader. Mineralgropen verkar däremot bli upptäckt klart snabbare. Som exempel kan jag nämna en alldeles ny mineralgrop som jag gjorde vid en stigkorsning; redan under den första veckan hittade hjortar och skogsharar dit. I motsats till slickstenen som liksom behöver mogna en tid.

Är mineralgropen bättre?

Till mineralgropens fördelar räknar jag att den känns naturenligare och att den snabbt får en kundkrets. Den sticker inte heller ut i naturen på samma sätt som en slicksten. Men å andra sidan finns det väl inte någon som upplever en slicksten som störande?

Enligt mina egna subjektiva erfarenheter blir mineralgropen snabbare aktiv och lockar en bredare kundkrets. Livslängden är dock än så länge ett frågetecken. Mineralerna finns i marken och av observationerna att döma kan djuren avnjuta dem i månader. Men urlakas de av regnigt väder och täcker vintern dem snabbare än en slicksten på stolpe?

I skrivande stund är min uppfattning den, att en mineralgrop som anläggs på våren fungerar fint långt in på hösten, men på vintern dämpar snön hastigt effekten. För en slicksten på en ny plats tar det däremot lite tid innan den börjar locka. Däremot klarar den vintern bättre och är tillgängligare för djuren också på senvintern. Bara arealen räcker till så finns det en nisch för båda mineraltillskotten i viltvården och jakten!

Hjortarna hittade mineralgropen i ett nafs och besökte den flitigt under sommaren.