Merkittävää riista- ja luonnonhoitotyötä

Kuinka paljon riistapeltoja metsästysseurasi alueella on? Entä onko vesilinnuille rakennettuja kosteikkoja? Paljonko on ylläpidettyjä nuolukivipaikkoja ja viety riistalintujen pesimäpönttöjä maastoon?

Julkaistu13.7.2023

Metsästysseurojen tekemä riista- ja luonnonhoitotyö on erittäin merkittävää, mutta sen määrää on hankalaa hahmottaa, varmasti myös seuran sisällä.

Oma riistan seuranäkymästä ”tilasto” -kohdasta löytyy riistanhoito alasivu, jossa olevan lomakkeen kautta seuran yhteyshenkilö pääsee kirjaamaan tietonsa tai arvionsa seuran jäsenistön tekemästä riista- ja luonnonhoitotyöstä. Mikäli tietoa on menneiltä vuosilta, voi lomaketta täyttäessään laittaa tiedot myös niiltä vuosilta.

Kun tietoa kertyy useammalta vuodelta, voi tämän työkalun avulla seuran toimintakertomuksessa käydä helposti läpi vuosien välistä vaihtelua riista- ja luonnonhoitotoimenpiteistä. Kuinka hyvin seuran suunnitelmat riistanhoitotöille on saatu vietyä käytäntöön ja millaisia kehittämiskohteita tällä rintamalla voisi olla? Mitä seura voisi tehdä esimerkiksi lisätäkseen riistapeltojen tai riistalintujen pesäpönttöjen määrää maastossa?

Raportin täyttämisen jälkeen ja vuosien kerryttyä, on helppo tehdä vertailua useamman vuoden raporteista.