Karhun poikkeuslupiin reilu nousu

Suomen riistakeskus on myöntänyt 289 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Määrä on 61 lupaa edellisvuotta enemmän. Lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 95 karhua.

Kuva Petri Vartiainen
Julkaistu10.7.2020

Lupamäärä on suurin Pohjois-Karjalassa, jonne tiheän karhukannan perusteella myönnettiin 163 poikkeuslupaa, 49 viime vuotta enemmän. Pohjois-Karjalassa tavoitteena on pienentää karhukantaa ja pitää karhun aiheuttamat haitat sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tasolla.

Karhukannan kasvun pysäyttämistä tai hidastamista tavoitellaan Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon alueilla. Eteläiseen Suomeen poikkeuslupia on myönnetty alueille, joissa kanta on vahva. Kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään ylläpitämään karhun ihmisarkuutta ja säädellään kannan kokoa.

Poronhoitoalueen pyyntikiintiöstä itäisellä poronhoitoalueella saa kaataa 75 ja läntisellä 20 karhua. Kiintiö on 10 eläintä suurempi kuin edellisvuonna. Metsästyksellä pyritään vähentämään karhujen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on kasvanut. Kasvua on tapahtunut Pohjois-Karjalan lisäksi Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Metsissämme liikkuu arvion mukaan noin 2 000 yli vuoden ikäistä karhua ja yli 400 pentua. Viime metsästyskauden kokonaissaalis oli 305 karhua.

Karhun metsästysaika alkaa elokuun 20. päivä ja päättyy lokakuun lopussa.

Lisää tietoa