Forskning

Pogostasjukan – delta i vår skoghönsundersökning

Det vanligaste viruset i vårt land som sprids med myggor är pogostasjukan, som orsakas av ett sindbis-virus. Det första utbrottet skedde 1974 i Ilomants och sjukdomen uppkallades efter kyrkbyn där, Pogosta. Numera förekommer sjukdomen i hela landet.

Text Essi Korhonen Bilder Lauri Kirjalainen

Publicerad30.8.2022

Skogshönsen fungerar som en reservoar för sindbis-viruset; det övervintrar och förökar sig i skogshönsen. När en mygga suger blod ur ett skogshöns överförs viruset till myggan och vidare till följande värd, som kan vara en människa.

Det finns inget vaccin mot sjukdomen. Symptomen – feber, huvudvärk, eksem och smärtor i muskler och leder – går i regel över av sig självt, men hos en del av de insjuknade kan ledsmärtorna fortsätta i flera år.

Det årliga antalet drabbade brukar stanna under hundra, men med några års mellanrum förekommer det utbrott med hundratals infekterade. I fjol registrerades 566 fall av pogostasjuka, vilket är det största utbrottet på 19 år.

I regel infaller toppen vid månadsskiftet augusti-september. Man skyddar sig mot sjukdomen genom att skydda sig mot myggbett.

Utbredningen klarläggs med antikroppar

Vi kartlägger förekomsterna av antikroppar hos fåglar för att bedöma om mängden sindbis-virus har ökat eller minskat i naturen. Vi ber därför er jägare att delta i insamlingen av prover.

Undersökningen görs under jaktsäsongen på skogshöns. Vi är särskilt intresserade av prover från tjäder, orre och järpe i Norra Karelen och Kymmenedalen, men det går bra att skicka in prover från andra delar av landet.

Om du är intresserad av undersökningen eller om du önskar att en forskare ska komma till din jaktförening och berätta om den, ska du kontakta Essi Korhonen, 029 412 6883 eller essi.m.korhonen@helsinki.fi.

Provtagningen är enkel

Vi skickar provtagningsutrustning och färdigt frankerade svarskuvert till de deltagande jägarna.

Blodprovet tas med ett filterpapper som ska vätas i sin helhet med den fällda hönsfågelns blod. Lägg det blodiga pappret i en påse och torka det senare i rumsvärme enligt anvisningarna. Lägg varje lapp (en per skogshöns) i en separat påse, som du märker med tusch; fällningsdatumet, fångstplatsen, arten och könet.

Förvara blodlapparna vid rumsvärme före postningen till den här adressen:

Essi Korhonen
Agnes Sjöbergs gata 2
00014 Helsingfors
Pb 66
Veterinärmedicinska fakulteten
Helsingfors universitet
Zoonosvirologiska gruppen