En undersökning av observationer i naturen

Svara på Naturhistoriska centralmuseets enkät om naturobservationer och hur man rapporterar sådana.

Bild Petri Jauhiainen
Publicerad2.3.2023

Varje år rapporterar tiotusentals naturintresserade sina naturobservationer, bland annat av jaktbara djurarter. Därför är den finländska naturens tillstånd internationellt mycket välkänd. Naturhistoriska centralmuseet (Luomus) gör den här enkäten tillsammans med bland annat Finlands viltcentral. Syftet är att klarlägga vilka artgrupper som finländarna får syn på. Dessutom vill vi veta vad som motiverar finländarna att rapportera sina observationer. Vi vill också få reda på vilka faktorer som kunde förbättra möjligheterna till ett mera aktivt engagemang i rapporterandet av observationer. Med informationen vill vi skapa ett bättre stöd för insamlingen och rapporteringen av artobservationer.

Svara på enkäten här.

Undersökningen är öppen till den 15 mars.