Hur sändargässen passerade i höstas och rastade i våras

I numren 4/2019 och 6/2019 av tidningen Jägaren berättade vi om arbetet med attörse taigasädgäss som häckar i Finland med GPS-sändare och om gässens aktiviteter på sensommaren. Gässen har redan återvänt till Finland efter vintern och när den här tidningen utkommer befinner de sig redan där som de häckar. Positionsinformationen har gett oss ny kunskap om övervintringen och i synnerhet om beteendet under flyttningen.

text Toni Laaksonen och Antti Piironen, Åbo universitet, Antti Paasivaara, Naturresursinstitutet bild Toni Laaksonen

Publicerad14.5.2020

Som förväntat gick sädgässens höstflyttning till Sverige, och flyttningen gick överraskande snabbt. Samtliga tio gäss som hade ruggat på Novaja Zemlja och återvänt därifrån (Jägaren 6/2019) lämnade ön inom en vecka, börjande från mitten av september. De brydde sig knappt alls om sina häckningsområden eller rastplatser i Finland. Majoriteten av fåglarna flög i ett sträck genom hela landet. Ett exempel: En av gässen lämnade Novaja Zemlja den 16 september vid fyratiden på eftermiddagen och landade i Sverige vid tiotiden på kvällen följande dag. Bara två av gässen gjorde ett stopp som var längre än två dagar i Finland; den ena i Limingo i norra Österbotten och den andra i Sastamala i Birkaland. 

Som av kartan framgår fanns det avsevärda variationer i vägvalen som gässen gjorde från Novaja Zemlja till Sverige och de tog också olika vägar genom Finland. Värt att notera är att gässen som flyttade genom sydöstra Finland passerade innan jakten på sädgås började (1.10). Syftet med datumet var mycket riktig att rikta jakten mot tundrasädgässen som häckar vid Ishavet. Gässen som hade lyckats med häckningen i Finland flög över Bottenhavet mellan den 16 september och den 5 oktober till grannen.

Första rastplatsen i Sverige var för flera av gässen fågelsjön Hjälstaviken i Enköping eller åkrarna i Örebrotrakten, som är kända rastplatser för sädgäss. Här tillbringar fåglarna förhösten och fortsätter till Sydsverige för midvintern. Där stannade de ändå inte särskilt länge utan började – den ena efter den andra – söka sig norrut redan i januari-februari.

De första gässen nådde Finland redan under första halvan av mars. Till en början var i synnerhet åkrarna i Björneborgstrakten populära. Därefter flyttade gässen bit för bit norrut och österut utan att göra sig någon brådska. Sädgässens förflyttningar på vintern och våren väcker onekligen frågan om när övervintringen upphör och vårflyttningen tar vid. Eller går det överhuvudtaget att skilja dem åt? 

Kartan visar längs vilka rutter GPS-sädgässen som hade ruggat på Novaja Zemlja höstflyttade till Sverige.