Sorkkia ja sarvia

Vesilintuja maisemaan

Kuva: Petri Jauhiainen
Julkaistu16.11.2022

Vesilintukannat ovat olleet jo pitkään laskusuuntaiset melkeinpä kaikilla Suomessa pesivillä vesilinnuilla, sinisorsaa lukuun ottamatta. Miten alamäki pysäytetään? Mitä yhteistyötä muuttoreittitasolla voidaan tehdä vesilintujen hyväksi? Mitä tavallinen vesilinnustaja voi tehdä, tai pitäisi tehdä?

Sorkkia ja sarvia -podcastissa vieraana SOTKA-kosteikot-hankkeen projektipäällikkö Mikko Alhainen Suomen riistakeskuksesta sekä Suomen riistanhoitosäätiön asiamies Antti Saarenmaa.

– Suurin syy, miksi monet lajit taantuvat on, että meillä on ongelmia pesimäalueilla ja poikastuotossa. Eri tekijät vaikuttavat koko muuttoreitin varrelta. Onneksi näihin voidaan vaikuttaa, kertoo Alhainen.