Korpinurmen kosteikko Ilomantsissa on kunnostettu Tanskan, Alankomaiden ja Iso-Britannian metsästäjäliittojen rahoituksella.

Välimereltä pohjolan perukoille – vesilinnut ovat yhteinen asia

Italian metsästäjäliitto rahoittaa sorsien poikueympäristöjen kunnostamista kolmella SOTKA-kosteikolla Suomessa. Euroopan metsästäjillä on yhteinen huoli vesilintukantojen tulevaisuudesta.

Teksti Mikko Alhainen ja Antti Saarenmaa Kuvat Petri Jauhiainen

Julkaistu17.11.2022

Elinympäristökunnostusten merkitys on valtava erityisesti poikastuottoalueilla. Suomi on tärkeä pesimäalue monelle vesilinnulle ja näin ollen muuttoreittitasolla avainasemassa vesilintukantojen kehityksessä. Suomi on kosteikkojen ja muiden poikue-elinympäristöjen kunnostusten kärkimaa.

Kosteikkojen kunnostaminen on erityisesti alkuvaiheessa intensiivistä työtä. Soveltuvan, kunnostettavan kosteikkoalueen tunnistamisen ja maa-alueen omistajan positiivisen tahtotilan lisäksi suunnittelutyö, patopenkereiden rakentaminen ja patolaitteiden asentaminen vaativat pääomaa ja työtunteja. Silti kunnostus kannattaa: panostus pesimäalueisiin parantaa poikastuottoa.

Leväjänkän kosteikon kunnostustöihin on saatu rahoitusta italialaisilta metsästäjiltä. Uusi patolaite asennettiin heinäkuussa 2022. (kuva: Holtti Hakonen)

Säätiö rakentaa rahoitusverkostoa

Suomen Riistanhoito-Säätiö kerää varoja kotimaassamme tapahtuvien kosteikkokunnostuksien rahoittamiseen ja työskentelee aktiivisesti rakentaakseen rahoituksen välittämiseen toimivaa verkostoa, myös kansainvälisesti. Hyvä esimerkki hyvin kohdistetusta rahoituksesta muuttoreittitasolla on monikansallisen Waterfowlers’ Networkin kautta saatu kunnostustuki Italiasta – muuttoreitin eteläpäästä. Vaikka panostukset poikue-elinympäristöihin ovat paikallisia, on niiden vaikutus valtavan laaja.

Välimeren rahoitusanti ulottaa anteliaan kätensä kolmelle pohjolan poikue-elinympäristölle Suomen Riistanhoito-Säätiön varainkeruun kautta. Entisestä turvetuotantoalueesta kunnostetaan 48 hehtaarin kosteikko Leväjänkässä Torniossa. Peltotulvikon työt ovat käynnissä viiden hehtaarin Vitmossenin kosteikolla Vöyrissä. Rovaniemellä kahdeksan hehtaarin Viiksikankaan kosteikon suunnitelma aapasuon vesitalouden palauttamisesta on ELY-lausunnolla. Kunnostukset suunnittelee ja toteuttaa Suomen riistakeskuksen SOTKA-kosteikot-hanke.

Kunnostetulla kosteikolla voivat viihtyä vaateliaatkin lajit, kuten mustakurkku-uikku.

Korpinurmen SOTKA-kosteikolla kunnostus tuottaa tulosta

Tanskan, Alankomaiden ja Iso-Britannian metsästäjäliittojen rahoitus Waterfowlers’ Networkin kautta auttoi Korpinurmen kosteikon kunnostamisessa Ilomantsissa. Elokuussa 2021 rakennettiin penkereet ja säätöpato. Kosteikolla oli valmiiksi hyvä pesimälinnusto. Niiden elinolot parantuvat, kun vedenpintaa nostetaan ensi keväänä ja matalaa tulvaniittyaluetta on moni verroin enemmän. Livekamera seurasi kesän ajan kosteikon elämää: tukkasotkia, jouhisorsia, metsähanhia mustakurkku-uikkuja, kahlaajia – monipuolista linnustoa!

Kuuntele Sorkkia ja sarvia -podcastin uusin jakso siitä, mitä vesilintukantojen eteen tehdään.

Sponsoroimalla parhaiden pesimäalueiden kunnostamista voidaan parantaa sorsien poikastuottoa. Lisätietoa riistasaatio.fi