Förebyggande material till subventionerat pris

Det går att förebygga hjortdjursskador i planteringar.

Text Teemu Lamberg  Bilder Esko Paananen och Joni Saunaluoma

Publicerad8.3.2022

Skador orsakade av hjortdjur (utom rådjur och tamren) ersätts med medel insamlade genom jaktvårdsavgiften, men medlen används också till åtgärder som förebygger skador. Det går att köpa förebyggande material genom Finlands viltcentral till ett pris som ligger under marknadspriset.

Hjortdjuren gillar inte trico

Viltskyddsmedlet Trico sprutas på de översta toppskotten och grenarna med en ryggsäcksspruta. Det är särskilt viktigt att omsorgsfullt behandla kanterna på planteringen. Medlets effekt håller i sig åtminstone till följande växtperiod. Det går också att behandla plantorna före planteringen.

Det går åt mellan fem och tio liter trico per hektar för att skydda en plantering. Undersökningar har visat att medlet skyddar väldigt effektivt mot skogsskador och gensvaret från användarna har varit positivt.

Du kan köpa trico på ditt regionkontor till ett subventionerat pris. Även vissa jaktvårds- och skogsvårdsföreningar tillhandahåller medlet. Stödets andel utgör ungefär två tredjedelar av marknadspriset, det vill säga att markägaren betalar 50 euro för en tio liters kanister plus eventuell frakt. I fjol förmedlades rekordmycket trico, hela 30 000 liter!

Med Trico behandlar man de två senaste årens toppskott på de odlade plantorna och de översta grenarna. De Trico-behandlade delarna av trädet blir grågröna.

Älgband skyddar planteringar

De gula plastbandens effekt beror på att djuren ogärna tränger sig igenom dem.

Bandet dras på två olika höjder runt objektet som ska skyddas. Det ska vara väl synligt och draget en bit utanför objektet så att djuren ser bandet innan de ser plantorna. Dessutom ska bandet regelbundet kontrolleras eftersom snö och omkullfallna träd kan tynga ner det. När skyddsbehovet upphör ska plastbanden samlas in.

Kontakta ditt regionkontor för ytterligare information. Banden levereras i 300 meters rullar.

Sätt upp älgbanden utanför objektet som ska skyddas.

 


Ytterligare information om förebyggandet av skador finner du på viltinfo.fi