Ta vara på möjligheterna att stöda geväret. En koja för vaktjakt på små rovdjur bör ha ett tillräckligt brett skjutbord.
En jägares vapen

En färdighet du måste lära dig

Skyttet med stöd utgör grunden för jakten med studsare och är en färdighet som varje jägare måste lära sig.

textArto Määttäbilder Arto Määttä
Publicerad18.3.2020

Tanken bakom skyttet med stöd är att man eliminerar de mänskliga felen som är spelar in vid skottet. Den som skjuter med stöd ska därför alltid försöka minimera sin inverkan på hur geväret stöds och riktas.

Två stödpunkter

Ett gevär som enbart stöds under framstocken är känsligt för rörelser i skyttens överkropp eftersom stödet fungerar ungefär som om geväret vore ledat. Men om skytten dessutom stöder geväret baktill så blir hans inverkan på siktandet minimial eller obefintlig.

Eftersom det på jakt ofta är omöjligt att få till ett fullkomligt fast tvåpunktsstöd så måste tankemodellen anpassas så, att skytten står för den ena stödpunkten. Det här betyder ett fast främre stöd medan skytten står för det bakre stödet. Den väsentliga skillnaden mellan en stödpunkt och två stödpunkter är dock den, att också den kroppsdel som skytten stöder geväret med har stöd. Det vill säga att om det bakre stödet består av en knuten näve så ska näven i sin tur vila på ett fast underlag.

Noterat på älgprov

Det vanligaste felet är att skytten stöder geväret enbart under framstocken medan ställningen i övrigt är upprätt sittande utan att stöda armarna mot skjutbordet. Det här sättet ger spelrum för stresspåslaget i kroppen att påverka skottet medan darrningarna och rörelserna i kroppen påverkar siktandet.

Minimikravet är att skytten stöder armbågarna mot skjutbordet. Ännu bättre går det om skytten sätter knytnäven mellan kolven och bordet. Med en skjutpåse åstadkommer skytten ett stöd nästan i klass med bänkskyttet.

Väldigt lätt att kolla om stödet är gott

Stöd geväret och sikta på riktpunkten. Blunda därefter i några sekunder. När du öppnar ögonen märker du om geväret har rört sig från riktpunkten. Om geväret inte längre är riktat mot målet så gömmer sig en mänsklig faktor i stödet som skytten inte märker.

Ett dåligt stöd visar sig konkret vid ett stresspåslag som kan utlösas av fysisk ansträngning, tävlingsnerver, spänningen vid ett prov eller en spännande situation på jakt. Om stödet är gott så låter sig geväret inte rubbas vid sådana situationer. Inte heller kommer adrenalinpåslaget i kroppen att få gevärspipan att vingla.

Praktiska tillämpningar

Att lära sig skjuta med stöd är en nyttig färdighet för jägare. Även om det inte är älg- eller björnskytteprovet som står överst på listan så spelar inskjutningen en avgörande roll oavsett vad du jagar med geväret. Det är bara med ett ordentligt stöd som inskjutningen ger ett användbart resultat i stället för ett gevär som bara är inskjutet på ett ungefär.

Vikten av att skjuta med stöd betonas vid jaktformer där målet är litet och /eller avståndet är stort. Dessutom ökar stödets betydelse när spänningen stiger vid en skottchans. Med ett gott stöd för geväret går det att lägga skottet exakt även när båda faktorerna är uppfyllda, det vill säga att du kan lägga skottet exakt på ett vilt som är både litet och långt borta samtidigt som det är spännande.

Konsten att hantera ett gevär handlar helt enkelt om att eliminera den mänskliga faktorn när skottet avlossas. Det går nästan alltid att ordna ett bättre stöd för geväret och konsten att ta vara på den här möjligheten är nyckeln till bättre skytte på jakt.

Geväret blir fullkomligt orörligt om du stöder det både framtill och baktill.