Nya effekt- och viktgränser för blyfria jaktpatroner

textFinlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifterBild Tero Kuitunen
Publicerad18.3.2020

I jaktförordningen har införts nya krav på kulvikten och anslagsenergin för blyfria kulor, som börjar gälla från 1.3. i år.

För de blyhaltiga kulorna har inga ändringar införts, det vill säga att de gamla vanliga kraven på kulvikt och anslagsenergi fortsättningsvis gäller. De nya kraven på blyfri ammunition står med fet stil.

 

2) rådjur, östersjövikare, gråsäl, knubbsäl, varg, lodjur, järv, europeisk bäver, kanadensisk bäver och mufflonfår får endast skjutas med vapen där kulan:

a) väger minst 3,2 gram och anslagsenergin mätt 100 meter från pipans mynning uppgår till minst 800 joule, eller

b) vid användning av blyfri kula, kulan väger 2,9 gram eller mera och anslagsenergin mätt på det sätt som avses i punkt a uppgår till minst 800 joule.

 

3) vitsvanshjort, kronhjort, skogsvildren, dovhjort och sikahjort får skjutas enbart med gevär där:

a) kulan väger minst 6 gram och anslagsenergin mätt 100 meter från pipans mynning uppgår till minst 2000 joule;

b) kulan väger 8 gram eller mera och anslagsenergin uppgår till minst 1700 joule mätt på samma sätt som avses i punkt a, eller

c) en blyfri kula som väger 5,1 gram eller mera och anslagsenergin uppgår till minst 1700 joule mätt på samma sätt som avses i punkt a. 

 

4) älg, vildsvin och björn får skjutas enbart med ett gevär där kulan:

a)  väger minst 9 gram och anslagsenergin mätt 100 meter från pipans mynning uppgår till minst 2700 joule;

b) kulan väger 10 gram eller mera och anslagsenergin uppgår till minst 2000 joule mätt på samma sätt som avses i punkt a, eller:

c) en blyfri kula som väger 7,5 gram eller mera och anslagsenergin uppgår till minst 1900 joule mätt på samma sätt som avses i punkt a. 

Inverkan på skjutprovet 

För de blyhaltiga kulorna är allting som förut och de gamla vanliga gränserna gäller. För de blyfria kulorna följer vi de nya, lägre vikt- och effektgränserna.

I bägge fallen gäller att kulan som används vid skjutprovet inte behöver vara expanderande.