Lyijyttömien metsästysluotien teho- ja painorajat muuttuivat

TekstiSuomen riistakeskuksen Julkiset hallintotehtävät Kuva Tero Kuitunen
Julkaistu18.3.2020

Metsästysasetukseen lisättiin 1.3.2020 alkaen lyijyttömiä luoteja koskevat paino- ja osumaenergiavaatimukset.

Lyijyä sisältävien luotien osalta ei tapahtunut muutoksia, eli tutut paino- ja osumaenergiavaatimukset ovat yhä voimassa (lyijyttömien uudet vaatimukset lihavoitu):

 

2) metsäkaurista, itämeren norppaa, hallia, kirjohyljettä, sutta, ilvestä, ahmaa, euroopanmajavaa, kanadanmajavaa ja muflonia saa ampua vain aseella, jonka patruunan:

a) luodin paino on vähintään 3,2 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 800 joulea; tai

b) lyijyttömän luodin paino on 2,9 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 800 joulea;

 

3) valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa ja japaninpeuraa saa ampua vain aseella, jonka patruunan:

a) luodin paino on vähintään 6 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 000 joulea;

b) luodin paino on 8 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea; tai

c) lyijyttömän luodin paino on 5,1 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea;

 

4) hirveä, villisikaa ja karhua saa ampua vain aseella, jonka patruunan:

a) luodin paino on vähintään 9 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 700 joulea;

b) luodin paino on 10 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 2 000 joulea; tai

c) lyijyttömän luodin paino on 7,5 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 900 joulea.

 

Vaikutus ampumakokeeseen

Lyijyä sisältävillä luodeilla kaikki on ennallaan ja vanhat tutut rajat ovat voimassa.

Lyijyttömillä luodeilla noudatetaan uusia, matalampia paino- ja tehorajoja.

Kummassakaan tapauksessa luodin ei ampumakokeessa tarvitse olla laajeneva.