Lodjursjakten börjar första december

Finlands viltcentral har beviljat 314 stamvårdande dispenser för jakt på lodjur. Det är fler dispenser än året innan.

Publicerad18.11.2020

De stamvårdande dispenserna riktades främst till Södra och Norra Savolax, Kajanaland och Södra Tavastland. I de här regionerna är lodjursstammen störst eller har vuxit kraftigt. För landet söder om renskötselområdet beviljades 307 dispenser.

Syftet med den stamvårdande jakten är att stabilisera stammen och bevara lon som en människoskygg art. Det finska sättet att reglera lodjursstammen har visat sig fungera. Finländarna har en positiv inställning till lodjuret och systemet för uppskattning av stammen som bygger på frivilliga observationer är landsomfattande och fungerar. Även skadorna som lodjuren orsakar är välkontrollerade. Tack vare den stamvårdande jakten bevarar vi dessutom ett stycke värdefull inhemsk jaktkultur.

Naturresursinstitutet uppskattar att det här i landet finns mellan 2065 och 2170 lodjur äldre än ett år   före jaktsäsongen. Den uppskattade storleken på stammen har sedan fjolåret vuxit med drygt 200 individer. I fjol fanns det cirka 400 lodjurskullar i landet.

I renskötselområdet inleddes lodjursjakten den första oktober. Finlands viltcentral beviljade sju stamvårdande dispenser för lodjur i renskötselområdet.