Ilvesten metsästys alkaa joulukuun alussa

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 314 ilveksen pyytämiseen. Lupamäärä nousi edellisvuodesta.

Julkaistu18.11.2020

Ilveksen kannanhoidollisia lupia kohdennettiin erityisesti Etelä- ja Pohjois-Savoon, Kainuuseen sekä Etelä-Hämeeseen. Näillä alueilla ilveskanta on suurin tai kanta-arvio on kasvanut voimakkaasti. Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin 307 poikkeuslupaa.

Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on kannan tason vakiinnuttaminen ja ilveksen ihmisarkuuden ylläpitäminen. Suomalainen tapa säädellä ilveskantaa on osoittautunut toimivaksi. Kansalaiset suhtautuvat ilveksiin hyväksyvästi ja vapaaehtoiseen havainnointiin perustuva kannanarviointijärjestelmä on maan kattava ja toimiva. Myös ilveksen aiheuttamat vahingot ovat hyvin hallinnassa. Kannanhoidollinen metsästys on lisäksi mahdollistanut arvokkaan suomalaisen eräkulttuurin säilyttämisen.

Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa elää ennen metsästyskauden alkua 2 065–2 170 yli vuoden ikäistä ilvestä. Kanta-arvio kasvoi edellisvuodesta yli 200 yksilöllä. Ilvespentueita Suomessa oli viime vuonna noin 400.

Poronhoitoalueella ilveksen pyynti alkoi lokakuun alussa. Suomen riistakeskus myönsi kannanhoidolliset poikkeusluvat poronhoitoalueelle 7 ilvekselle.