Kom ihåg att anmäla döda stora rovdjur, uttrar och skogsvildrenar

Jaktlagen ålägger oss att utan dröjsmål anmäla om vi har påträffat en död järv, ett lodjur, en björn, utter, varg eller en skogsvildren. Dessutom kan vi skicka djuret eller en del av det till Livsmedelsverket om verket så önskar, och på mottagarens bekostnad.

Bild Juha Sahlgren

Publicerad5.5.2023

De stora rovdjuren och uttern

De lagstadgade anmälningarna görs till Livsmedelsverket och Finlands viltcentral. 

Järvar, björnar och vargar som har dött i trafiken skickas hela till Livsmedelsverket för undersökning. Lodjur och uttrar som har dött i trafiken behöver inte längre skickas till undersökning utan ska grävas ner eller destrueras på annat sätt. Den som gör den lagstadgade anmälningen ska också uppge om lodjuret eller uttern visar tecken på sjukdom. I såfall vill Livsmedelsverket kanske ändå undersöka kroppen. Stora rovdjur och uttrar som påträffas döda är intressanta för forskningen, bland annat för arbetet med att följa sjukdomar. 

Stora rovdjur och uttrar som påträffas döda får inte flås, och tillstånd att flå sådana beviljas inte heller. Det betyder att en privatperson inte kan ta hand om skinnet av ett ihjälkört rovdjur eller en utter; förbudet gäller också andra delar av ett djur som påträffas dött. 

Skogsvildren

En skogsvildren som påträffas död ska anmälas till både Finlands viltcentral och Naturresursinstitutets skogsrensforskare.  

En skogsvildren som har dött i en trafikolycka eller blivit avlivad efter en olycka hör till jaktvårdsföreningen där olyckan inträffade. Jaktvårdsföreningen gör en SRVA-anteckning som uppfyller anmälningsskyldigheten till viltcentralen. Skogsvildrenar som påträffas döda under andra omständigheter än efter en trafikolycka anmäls separat till Luke. 

En skogsvildren som påträffas död i terrängen (under andra omständigheter än efter en viltolycka) får inte föras bort från fyndplatsen. Institutets fältarbetare ska kunna undersöka kroppen och dödsorsaken på plats. Det här ger oss viktig information för förvaltningen av skogsvildrenen, bland annat om hur rovdjurens predation påverkar skogsrenen.

Kontaktuppgifterna för anmälningar:

 • Finlands viltcentral: raportointi@riista.fi,
  tfn 029 431 2115
 • Livsmedelsverket: kirjaamo@ruokavirasto.fi,
  tfn 029 520 4181

Naturresursinstitutet, skogsrensforskningen:

 • Delpopulationen i Kajanaland:
  marja.hyvarinen@luke.fi, tfn 029 5322 329
 • Delpopulationen i Suomenselkä:
  petri.timonen@luke.fi, tfn. 029 5327 427

Webbplatser med anknytning till ämnet:

Livsmedelsverkets anmälningsblankett på nätet: 

Mera om samma ämne

Lagar och licenser

Ansökningstiden är inne

20.1.2020