Muista ilmoittaa kuolleesta suurpedosta, saukosta ja metsäpeurasta

Metsästyslaki velvoittaa ilmoittamaan viipymättä kuolleena löytyneestä ahmasta, ilveksestä, karhusta, saukosta, sudesta ja metsäpeurasta.

Kuva Juha Sahlgren

Julkaistu5.5.2023

Lakisääteisen ilmoituksen lisäksi nämä eläimet tai osa niistä voidaan toimittaa tutkimuslaitokselle sen suostumuksella ja kustannuksella.

Suurpedot ja saukko

Lakisääteiset ilmoitukset tehdään Ruokavirastolle ja Suomen riistakeskukselle. 

Liikenteessä kuolleet ahmat, karhut ja sudet toimitetaan kokonaisina tutkittavaksi Ruokavirastolle. Kolareissa kuolleita ilveksiä ja saukkoja ei enää toimiteta tutkimuksiin, vaan ne tulee haudata tai muutoin hävittää. Jos liikenteessä kuolleessa ilveksessä tai saukossa kuitenkin havaitaan merkkejä sairauksista, se toimitetaan Ruokavirastoon jatkotutkimuksiin. Kuolleena löytyneisiin suurpetoihin ja saukkoihin liittyy tietotarpeita muun muassa eläintautiseurannoissa.

Kuolleena löydettyjä suurpetoja tai saukkoja ei saa nylkeä, eikä niiden nylkemiseen voida antaa lupaa. Yksityishenkilö ei siten voi saada esimerkiksi auton alle jääneen suurpedon tai saukon nahkaa haltuunsa, kuten ei myöskään muita osia kuolleena löydetystä eläimestä.

Metsäpeura

Kuolleena löytyneistä metsäpeuroista ilmoitetaan Suomen riistakeskuksen lisäksi Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäpeuratutkimukselle.

Liikenteessä kuollut tai liikenneonnettomuuden takia lopetettu metsäpeura kuuluu kolaripaikan riistanhoitoyhdistykselle. Riistanhoitoyhdistyksen SRVA-kirjaus täyttää ilmoitusvelvollisuuden riistakeskukselle. Muutoin kuolleena löydettyjen metsäpeurojen kohdalla myös liikenteessä kuolleista metsäpeuroista tulee ilmoittaa erikseen Lukelle.

Kuolleena maastosta löytynyttä metsäpeuraa (pois lukien liikenneonnettomuuksissa kuolleet) ei saa viedä pois löytöpaikalta, jotta Luken kenttäväki voi käydä paikalla keräämässä tietoa yksilöstä ja sen kuolinsyystä. Näin saadaan metsäpeurakannan hoidon kannalta tärkeää tietoa muun muassa eri petojen aiheuttaman kuolleisuuden vaikutuksesta metsäpeurakantaan. 

Yhteystiedot ilmoitusten tekemiseen:

 • Suomen riistakeskus: raportointi@riista.fi,
  p. 029 431 2115
 • Ruokavirasto: kirjaamo@ruokavirasto.fi,
  p. 029 520 4181

Luonnonvarakeskuksen metsäpeuratutkimus:

 • Kainuun osapopulaatio:
  marja.hyvarinen@luke.fi, p. 029 5322 329
 • Suomenselän osapopulaatio:
  petri.timonen@luke.fi, p. 029 5327 427

Aiheeseen liittyvät verkkosivut:

Ruokaviraston sähköinen ilmoituslomake: