Jägarna är försäkrade mot olyckor

Publicerad5.5.2021

I jaktkortet ingår en jägarförsäkring som inkluderar en ansvarsförsäkring och en privat olycksfallsförsäkring. Samtliga som har löst jaktkort är försäkrade.

Ansvarsförsäkringen för jägare

Ansvarsförsäkringen för jägare ersätter personskador som den försäkrade orsakar en annan person med vapen på jakt, vid fångst av icke fredade djur och vid eliminering av skadliga främmande arter. Dessutom ersätter försäkringen personskador som den försäkrade har vållat en annan person med skjutvapen på ett SRVA-uppdrag. Det här gäller också för beslut om avskräckning av djur fattade av Finlands viltcentral.

Den privata olycksfallsförsäkringen för jägare

Den privata olycksfallsförsäkringen för jägare ersätter skador som den försäkrade vållar sig själv. Som ersättningsbara skador räknas sådana där ett skott brinner av eller ett skjutvapen exploderar, eller en jaktbåge går sönder. Olycksfallsförsäkringen ersätter motsvarande olyckor som ansvarsförsäkringen.

Utvecklingen för antalet ersatta skador har varit nedåtgående för ansvarsförsäkringen och stabil för olycksfallförsäkringen. Alla fall som inträffade 2019 och 2020 är ännu inte färdigbehandlade.

De detaljerade villkoren för försäkringarna finner du på:

https://riista.fi/sv/jakt/tjanster-for-jagarna/forsakringar/jagarforsakring/