Noll olycksfall på jakt är målet
Försäkringsbolaget informerar 

Jägarna vet att det finns en jägar­försäkring inkluderad i jaktkortet, men få vet hur mycket försäkringen täcker. I princip ersätter försäkringen personskador som har vållats med ett vapen, både egna skador och andras.

Publicerad30.8.2023

I förhållande till det stora antalet jägare och jakter så inträffar det oerhört sällan personskador. Men varje olycksfall är allvarligt och varje ”nära ögat” är ett tillbud för mycket. Till de vanligaste olyckstyperna hör vårdslös vapenhantering, funktionsstörning och att geväret faller omkull. Rikoschetter och direkta träffar orsakar de allvarligaste skadorna. 

Säkerheten på jakt bygger på ansvarsfull vapenhantering. På den punkten får en jägare aldrig slappna av, oavsett om han/hon är erfaren eller grön. Var särskilt uppmärksam efter skottet, vid en fällning, när du lägger geväret i bilen, på pauser och vid vapenvård. 

På passet; kontrollera de säkra skjutsektorerna och var jaktkamraterna är placerade, kolla före du skjuter att skottet inte orsakar fara för någon person, hund eller egendom, och kolla kulfånget i skjutriktningen. Hantera alltid geväret som om det vore laddat. Jaktledaren planerar jakten och ger anvisningar så, att säkerheten blir maximal. 

Olycksfallsstatistiken visar att de senaste åren har varit positiva för and- och älgjaktens del. Principen att alkohol och jakt inte hör ihop har inneburit en betydande långtidsförbättring. 

Genom att satsa helhjärtat och orubbligt på säkerheten på jakt skapar vi en god laganda som i sin tur bäddar för fina jakt- och naturupplevelser för både jägare och annat friluftsfolk. 

God jakt under det nya jaktåret!

Olycksfalls-försäkringen för jakthundar

Olycksfallsförsäkringen för jakthundar gäller endast för olycksfall som har inträffat under ett SRVA-uppdrag. Skador som drabbar en hund på vanlig jakt omfattas dessvärre inte av jägarförsäkringen.

Vapensäkerhetens fyra regler

1. Alla vapen är alltid laddade

2. Rikta aldrig pipan mot någonting som du inte tänker skjuta 

3. Håll fingret borta från avtryckaren 

4. Var säker på ditt mål