Metsästäjät vakuutettu vahinkojen varalta

Julkaistu5.5.2021

Metsästyskorttiin sisältyy metsästäjävakuutus, joka käsittää vastuu- ja yksityistapaturmavakuutuksen. Vakuutettuja ovat kaikki kortin lunastaneet henkilöt.

Metsästäjän vastuuvakuutus

Metsästäjän vastuuvakuutuksesta korvataan metsästyksen, rauhoittamattomien eläinten pyynnin ja haitallisten vieraslajien poistamisen yhteydessä aseella toiselle henkilölle aiheutetut henkilövahingot. Vakuutus kattaa lisäksi ampuma-aseella toiselle aiheutetut henkilövahingot, jotka ovat syntyneet SRVA-tehtävissä. Tämä koskee myös Suomen riistakeskuksen tekemiä eläinten karkottamispäätöksiä.

Metsästäjän yksityistapaturmavakuutus

Metsästäjän yksityistapaturmavakuutuksesta korvataan vahingot, jotka vakuutettu aiheuttaa itselleen. Korvattavia vahinkoja ovat sellaiset, jotka johtuvat ampuma-aseen laukeamisesta tai räjähtämisestä sekä jousiaseen osalta myös sen rikkoontumisesta. Tapaturmavakuutus kattaa vastaavat tilanteet kuin vastuuvakuutus.

Korvattujen vahinkojen määrän kehitys on ollut laskeva vastuuvakuutuksen osalta ja tapaturmavakuutuksen osalta vakaa. Osa vuosien 2019 ja 2020 tapauksien käsittelystä on kesken.

Vakuutusten yksityiskohtaiset ehdot löytyvät riista.fi sivulta:
https://riista.fi/metsastys/palvelut-metsastajalle/vakuutukset/metsastajavakuutus/