Rauhoittamattomien lintujen poikkeusluvat

Kuva Harri Taavetti

Julkaistu13.1.2023

Rauhoittamattomien lintujen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyyn kevät- ja kesäaikana voi hakea poikkeuslupaa Oma riista -palvelussa. 

Suosittelemme hakemuksen jättämistä 2–2,5 kuukautta ennen haetun poikkeuslupa-ajan alkua. Hakemus tulee laatia huolellisesti annettua ohjeistusta noudattaen, jotta vältytään lisäselvityksiltä. Ennen myönteisen poikkeuslupapäätöksen täytäntöönpanoa on pääsääntöisesti odotettava 30 päivän valitusaika.

Poikkeuslupa voi tulla kyseeseen, mikäli vahingot ovat merkittäviä eikä niiden estämiseksi ole muita tyydyttäviä ratkaisuja. Jos vahingot ovat ennakoitavissa, kannattaa poikkeuslupahakemus tehdä hyvissä ajoin. Vahingonkärsijänä olevan tahon tulee ensisijaisesti itse toimia luvanhakijana. Muussa tapauksessa hakijalta vaaditaan valtakirja. Hygieniaperusteisissa poikkeuslupahakemuksissa on mukaan liitettävä kunnan terveysviranomaisen lausunto.

Ohjeita poikkeusluvan hakemiseen löydät Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta riista.fi