Dispens för störande

2017 ändrades jaktlagen så att det blev tillåtet för Finlands viltcentral att bevilja dispens för att störa och avskräcka vilt och icke fredade djur. Tidigare hade viltcentralen enbart kunnat bevilja dispens för att fånga eller döda vilt eller icke fredade djur.

Publicerad15.1.2021

praktiken har dispenser av det här slaget beviljats drygt tio gånger för att avskräcka vargar som regelbundet stryker kring hus på olika håll i landet. 

En avskräckning ska göras med hänsyn till specialvillkoren i jaktlagstiftningen. Den som verkställer avskräckningen ska ha jakträtt eller jakttillstånd i området.

Dispenserna som beviljas för avskräckning av varg gäller i högst 21 dygn. De tillåtna åtgärderna inkluderar bland annat att spåra vargarna och driva dem med människor eller hundar. Det har också varit tillåtet att skrämma med ljud, ljus och skott i luften.

Dessutom kan Finlands viltcentral utöka dispensen för störning med dispens för fångstredskap och metoder som är förbjudna i jaktlagen. Vid avskräckning handlar det främst om transport av jaktvapen med motorfordon i terrängen och  användning av hund när hundar ska hållas kopplade.

Lagstiftningen och förvaltningsrätternas domar kräver att man försöker finna en annan lösning på problemet än avlivning. Men om vargar upprepade gånger stryker kring hus trots framgångsrika avskräckningar kan följande steg bli avlivning.

På platser där en avskräckning inte lyckas enligt specialvillkoren i jaktlagstiftningen, som i tätorter, kan polisen begära hjälp av SRVA, jv-föreningarnas organisation för storviltsassistans.

Ansökningen om dispens för avskräckning av djur kan göras i Oma riista.

Dispensbeslutet för att störa djur är avgiftsfritt.

Lagstiftningen och förvaltningsrätternas domar kräver att man försöker finna en annan lösning på problemet än avlivning.