Poikkeuslupa häiritsemiseen

Metsästyslaki muuttui vuonna 2017 siten, että Suomen riistakeskuksella on mahdollisuus tehdä riistaeläimille ja rauhoittamattomille eläimille pyydystämisen ja tappamisen lisäksi myös poikkeuslupa häiritsemiseen eli niin sanottuun karkottamiseen.

Julkaistu15.1.2021

Karkotuspoikkeuslupia on tehty toistakymmentä kertaa pihapiireissä säännöllisesti liikkuvien susien karkottamiseen eri puolilla Suomea.

Karkotustoiminnassa on otettava huomioon metsästyslainsäädännöstä tulevat reunaehdot. Esimerkiksi alueella, jolla karkotustoimintaa tehdään, on oltava metsästysoikeus tai metsästyslupa.

Susien karkottamiseen tehdyt poikkeusluvat ovat voimassa enintään 21 vuorokautta. Sallittuja toimenpiteitä ovat olleet muun muassa eläinten jäljittäminen ja ajattaminen ihmisten ja koiran avulla sekä on voitu käyttää ääni- ja valokarkotteita ja ilmaan ampumista.

Häiritsemiseen annetun poikkeusluvan yhteydessä Suomen riistakeskuksella on mahdollisuus antaa poikkeus metsästyslailla kiellettyjen pyyntivälineiden ja -menetelmien käyttämiseen. Karkotustoiminnassa kyseeseen tulevat lähinnä metsästysaseen kuljettaminen moottoriajoneuvolla maastossa ja koiran käyttäminen niiden kiinnipitoaikana.

Lainsäädäntö ja hallintotuomioistuinten ratkaisut edellyttävät etsimään vaihtoehtoista tapaa ongelman ratkaisemiseksi. Mutta jos esimerkiksi pihapiireissä liikkuu säännöllisesti susia vaikka niille on tehty onnistuneita karkotuksia, voi seuraava vaihe olla niiden tappaminen.

Alueella, jolla ei voida toimia metsästyslainsäädännön antamien reunaehtojen puitteissa, kuten taajamissa, poliisi voi määrätä eläimen karkotustoimet tehtäväksi riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-aputoimijoiden avulla.

Poikkeuslupaa eläimen häiritsemiseksi voi hakea Oma riista -palvelussa.

Poikkeuslupapäätös eläimen häiritsemiseksi on maksuton.

Lainsäädäntö ja hallintotuomioistuinten ratkaisut edellyttävät etsimään vaihtoehtoista tapaa ongelman ratkaisemiseksi