De frivilligas jubileumsår

Ledaren
Jari Varjo, direktör, Finlands viltcentral
Publicerad13.1.2023

I år har det gått 60 år sedan jaktvårdsföreningarna blev lagstadgade organisationer. Uppgraderingen fick vittgående följder eftersom jv-föreningarna sedan dess har utvecklats till ryggraden i viltförvaltningen. 

Men det har inte varit någon enkel resa. Jv-föreningarnas verksamhet vilar på frivilligarbetet medan de tillgängliga resurserna är knappa. Trots det har verksamheten utvecklats och jv-föreningarna sköter ett flertal myndighetsuppgifter, som utbildningen av nya jägare, jägarexamen, skjutproven och storviltsassistansen. För att gå i land med uppgifterna krävs det samarbete med jaktföreningar, jaktlag och enskilda jägare. 

Jv-föreningarna utvecklar än i denna dag aktivt sin verksamhet och förbereder sig för framtiden. Utvecklingsarbetet görs och måste göras på lokalnivå och utifrån förutsättningarna på ort och ställe. Lokalkännedomen visar sig i samarbetet och i de frivilliga samgångarna på orter där lösningen uppfattas som den förnuftigaste vägen framåt. Förändringar är inte alltid lätta och på sina håll har man hållit en tyst minut när ens ”egen” jv-förening uppgår i en större helhet. Det avgörande är ändå att besluten fattas lokalt och framtidsförankrat. 

Jag inleder jubileumsåret med att gratulera samtliga jv-föreningar och jägare för det värdefulla arbete som ni uträttar för samhällets bästa.

*  *  *

Med det här numret återvänder vi till vardagen. Tidningen Jägaren utkommer i vanlig ordning som papperstidning, webbtidning och pdf-tidning. Vi bad läsarna tycka till och vi fick in en mängd åsikter om föregående nummer som i försökssyfte utkom enbart på nätet. Ett stort tack till er alla för svaren! Enligt enkäten i nättidningen önskar en majoritet av jägarna även framledes läsa tidningen i traditionell pappersform. Och det kommer vi också att fortsätta med inom en överskådlig framtid!