Sotkaprojektet flyger vidare jämsides med Helmiprogrammet

Kolumn
Heidi Krüger, Projektchef, Enheten för vilt och fiske, Naturresursavdelningen, Jord- och skogsbruks­ministeriet
Publicerad11.1.2024

Nedskärningar, inbesparingar, klagomål och strejker – så har det sett ut i nyheterna den senaste tiden. Men statsbudgeten för 2024 medför lyckligtvis även goda nyheter; statsminister Orpos regeringsprogram innehåller ett löfte om att fortsätta Helmiprogrammet, vilket innebär ett årligt tillskott på en miljon euro för Sotkaprojektet.

Finansieringen för 2024 års Sotkaprojekt är säkrad genom finansiering ur tidigare statsbudgeter, men användningstiden för nytillskottet utsträcker vyerna ända till 2029. Även om finansieringen är lägre än tidigare så kan vi säkerställa det viktigaste i Helmiprogrammet. Hit räknas Finlands viltcentrals projekt Sotkavåtmarker, Forststyrelsens jakt- och fisketjänster, Finlands viltcentrals Helmiprojekt mot de främmande rovdjuren samt Finlands jägarförbunds och BirdLife Finlands gemensamma Sotkaprojekt för rastplatser för de flyttande sjöfåglarna. Naturresursinstitutet och Åbo universitet följer med hur de olika projekten utfaller.

Jag hoppas att samtliga jägarna glädjer sig över den här finansieringen, även om den inte skulle råka landa på egen farstutrappa. Den föregående regeringens finansiering för Sotkaprojektet ingick i en ökning av finansieringen för naturskyddet. Att finansieringen nu fortsätter trots det strama sparandet ska ses som ett erkännande av rang! Arbetet som jägarna gör för naturvården har alltså inte gått obemärkt förbi!

För fyra år sedan var läget ett helt annat. Nyttan av att bekämpa mink och mårdhund bemöttes med misstänksamhet, liksom att fredningstiden upphävdes. De anlagda våtmarkerna jämställdes med massmord på änder och projektet för rastplatser var en ouppnåelig dröm för fågelvänner. Men med bra projekt och raska aktörer kan vi uppenbarligen åstadkomma smärre mirakel!

Numera är bekämpandet av de främmande rovdjuren en självklarhet. De anlagda (Sotka) våtmarkernas mångfaldsvärde är vetenskapligt bevisat och avtal om rastplatser för flyttfåglar görs på löpande band. Samarbetet med både miljöförvaltningen och aktörerna i viltbranschen är en fröjd att skåda och Sotkaprojektet har till och med fått internationell uppmärksamhet.

Ett stort tack till er alla – nu jobbar vi vidare!