Omfattande stöd för restaurering av våtmarker

Projektet SOTKA- våtmarker har fått internationell och nationell finansiering för restaurering av våtmarker, vilket hjälper minskade sjöfågelstammar runtom i Europa.

Bild Petri Jauhiainen
Publicerad11.6.2024

Finlands viltcentrals våtmarksprojekt har fått 125 000 euro i finansiering från jord- och skogsbruksministeriet för anläggning av våtmarker för innevarande år. Från Irland kom glädjande nyheter i och med att den nationella jaktorganisationen vill stödja finskt våtmarksarbete med 25 000 euro genom stiftelsen Waterfowlers Network. Därtill återställs våtmarker med hjälp av Finlands viltvårdsstiftelse.

I nuläget täcker projektet i princip planeringskostnaderna för objekten. Genomförandet sker med talkoarbete, sponsorfinansiering eller annan finansiering, såsom jord- eller skogsbruksfinansiering.

– Årets finansiering för genomförande är en glädjenyhet, som gör att vi avancerar från planering till grävmaskinsarbete och därigenom till våtmarksoaser. Det är fint att det livsmiljöarbete som utförs i Finland uppskattas, säger projektchef Mikko Alhainen.

Våtmarkerna ger resultat

Våtmarker erbjuder utmärkta häcknings- och födosöksområden för sjöfåglar. Våtmarkerna har lokal påverkan, och betydelsen ökar i takt med att antalet våtmarker ökar. Naturresursinstitutet studerar tillsammans med finska universitet och svenska forskare betydelsen av anlagda och restaurerade våtmarker av olika typer och åldrar för sjöfågelpopulationer. En betydande del av forskningsvåtmarkerna har färdigställts inom Finlands viltcentrals projekt.

– Många av de nya SOTKA-våtmarkerna är också viktiga livsmiljöer för hotade och krävande arter, som gräsand, bläsand och svarthakedopping. Till exempel i våtmarker som anlagts på nedlagda torvproduktionsområden observerade vi exceptionellt stora antal sjöfågelkullar på vissa ställen, säger specialforskare Andreas Lindén från Naturresursinstitutet.

Nästan 700 hektar restaurerad våtmarksmiljö

De objekt som 2024 års genomförandefinansiering riktas till väljs bland de objekt som planeras inom projektet. Tidigare har SOTKA-våtmarken i Korpinurmi i Ilomants fått motsvarande internationell finansiering. Det före detta torvproduktionsområdet restaurerades till en våtmark med stöd av danska, holländska och brittiska jägare.

– Genom omfattande och kontinuerligt arbete påverkar vi sjöfågelstammarna – det krävs uthållighet, finansiering och arbete i samarbete med markägare och lokala aktörer. I centrum för det hela står markägarna, som också lägger sina egna pengar och tid på våtmarkerna, säger Alhainen.

Projektet, som startade 2020, har hittills skapat cirka 645 hektar våtmarkslivsmiljö på 44 platser runt om i Finland. Under åren 2023–2024 planeras inom projektet minst 40 vidsträckta livsmiljöer för sjöfågelkullar.