En olycksfri höst

Ledaren
Jari Varjo, Direktör, Finlands viltcentral
Publicerad16.7.2020

På grund av coronaepidemin höll samhället och viltbranschen stängt i våras eller gick på sparlåga.

Vi blev med ens tvungna att anpassa oss till undantagstillstånd och fundera på hur vi ändå kunde hålla hjulen rullande. De samhälleliga försiktighetsåtgärderna och stängningarna krävde ändringar också i paragraferna som berör jägarna. Skjutprovens giltighetstid förlängdes med ett år och förtroendeorganens valmöten sköts på framtiden.

Allt detta har gjort oss oroliga för hur de olika funktionerna ska fortsätta fungera. Hur ska jaktvårdsföreningarna få pengarna att räcka till och hur ska folk orka under de exceptionella förhållandena?

I början av sommaren kunde vi så sakta nystarta verksamheten. Skjutproven, kurserna för jägarexamen och examenstillfällena kunde åter igen ordnas – med iakttagna försiktighetsåtgärder och i enlighet med givna direktiv.

I skrivande stund tyder statsmaktens anvisningar på att vi under merdelen av sommaren kommer att jobba på distans och undvika närkontakt i all verksamhet. Jag hoppas att situationen i höst ska närma sig det normala. Det här är viktigt eftersom det nya jaktåret redan står för dörren och i synnerhet jaktlagen inte önskar sig coronaviruset som kamrat.

Låt oss alltså efter bästa förmåga förbereda oss för det kommande jaktåret. Det är hög tid att göra jägarna, hundarna och utrustningen klara för säsongstarten – utan att glömma träningen på skjutbanan!

Vi ska inte heller glömma att vi – var och en av oss – representerar hela jägarkåren för våra medmänniskor. Låt oss jaga ansvarsfullt och hjälpa nya jägare in i jakten, med betoning på säkerheten. I slutet av den senaste jaktåret inträffade några beklagliga jaktolyckor med gevär. Samtliga som deltar i en jakt måste alltså kunna säkerhetsanvisningarna och följa dem.

Snart är tiden inne då vi kan ägna oss åt vårt intresse igen; koppla av och njuta av naturen och dess gåvor.

Jag önskar alla jägare och naturvänner en olycksfri höst!