Vapaaehtoisten juhlavuosi

Pääkirjoitus
Jari Varjo, johtaja, Suomen riistakeskus
Julkaistu13.1.2023

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta riistanhoitoyhdistysten muuttumisesta lakisääteisiksi toimijoiksi. Ratkaisu oli kauaskantoinen, sillä riistanhoitoyhdistyksistä on kehittynyt koko riistahallinnon selkäranka. 

Taival ei ole ollut helppo. Riistanhoitoyhdistysten toiminta nojaa vapaaehtoistyöhön ja käytettävissä olevat resurssit ovat niukat. Silti toiminta on kehittynyt ja riistanhoitoyhdistykset hoitavat monia virallisia tehtäviä, kuten uusien metsästäjien kouluttamisen, metsästäjätutkintojen sekä ampumakokeiden järjestämisen ja suurriistavirka-avun. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen perustuu yhteistyöhön metsästysseurojen ja -seurueiden sekä yksittäisten metsästäjien kanssa. 

Riistanhoitoyhdistykset kehittävät edelleen aktiivisesti toimintaansa ja varautuvat tulevaisuuteen. Kehitystyö tehdään ja täytyykin tehdä paikallistasolla ja sen lähtökohdista. Paikallistuntemus näkyy yhteistyönä sekä riistanhoitoyhdistysten vapaaehtoisina yhdistymisinä siellä, missä se koetaan parhaaksi tulevaisuuden kannalta. Muutokset eivät ole aina helppoja ja paikoin on vietetty hiljaisiakin hetkiä tutun toimijan ja toimintojen siirtyessä isompaan kokonaisuuteen. Tärkeintä on, että päätökset tehdään paikallisesti ja tulevaisuutta turvaten. 

Näin juhlavuoden alussa haluan onnitella kaikki riistanhoitoyhdistyksiä ja kiittää niissä toimivia metsästäjiä merkittävästä yhteiskunnan hyväksi tehtävästä työstä.

*  *  *

Tämän numeron myötä palaamme arkeen ja Metsästäjä-lehti ilmestyy totutusti paperi-, verkko- ja näköislehtenä. Pyysimme ja myös saimme paljon palautetta kokeilunomaisesti vain verkossa julkaistusta numerosta. Siitä kiitokset kaikille palautetta antaneelle. Verkkolehdessä olleen kyselyn perusteella valtaosa metsästäjistä haluaa lukea lehtensä edelleen perinteisenä paperilehtenä ja näin tulemme toimimaan näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa.