Medlemmar i Barona Hunting Club under en paus på en jakt i Tavastehus i januari 2023.

Ett företag som stöder de anställdas jaktintresse

De anställda på företaget Barona har grundat en jaktförening. Klubbverksamheten knyter de anställda till bolaget och skapar en motvikt till jobbet.

Text Antti Möller Bild Jani Kinnunen

Publicerad7.3.2023

Det var år 2014 som anställda på tjänsteföretaget Barona grundade Barona Hunting Club rf. Tanken på en egen jaktförening föddes när det visade sig att flera anställda var intresserade av att prova på jakt. Somliga hade jagat i tonåren men sedan börjat jobbat på annan ort och slutat jaga.

Sedan dess har jaktintresset vuxit rejält inom bolaget. I de internt ordnade möjligheterna att skriva jägarexamen har drygt sjuttio anställda deltagit, ungefär hälften av dem kvinnor. I detta nu har jaktföreningen ett femtiotal medlemmar. Alla bolagsanställda är välkomna som medlemmar.

Hjortjakten har utvecklats till föreningens främsta jaktform.

– Verksamheten bygger på att vi har hittat några jaktföreningar som tar emot oss som gäster och låter oss delta i jakten. Utan det här samarbetet med jaktföreningarna skulle vårt jagande bli avsevärt begränsat och det skulle bli svårare att uppleva jaktlig gemenskap, förklarar Jani Kinnunen, som är ordförande för Barona Hunting Club och grundande medlem.

Kinnunen berömmer jaktföreningarna för deras vidsynthet och gästfrihet.

– Genom vårt deltagande i jakter har vi kunnat hjälpa dem med sådant som penninginsamling och effektiverad jakt i områden med för mycket hjort.

Till jaktföreningens grundande medlemmar hör också företagets nuvarande VD Lassi Määttä.

– För mig personligen har naturen alltid utgjort en viktig del av livet; jag tillbringar det mesta av fritiden med olika naturintressen. Dessutom har jag noterat att en personalklubb av det här slaget stärker bandet mellan våra anställda och företaget, och framför allt ger dem en utmärkt motvikt till arbetslivet, berättar Määttä.

Med våra gemensamma jakter har företaget kunnat erbjuda upplevelser för de jaktintresserade samtidigt som vi har stött jaktföreningarna i deras verksamhet. Rent generellt kan företag och deras personal ha mycket att erbjuda jaktföreningar.

Företaget Barona uppmanar därför jaktföreningar att ta initiativ och knyta kontakter och samarbeta med näringslivet.