Barona Hunting Club ry:n jäseniä Hämeenlinnassa järjestetyn peurajahdin tauolla tammikuussa 2023.

Yritys tukee henkilöstön metsästysharrastusta

Baronan työntekijät ovat perustaneet metsästysseuran. Se sitouttaa työntekijöitä ja antaa vastapainoa työlle.

Teksti Antti Möller Kuva Jani Kinnunen

Julkaistu7.3.2023

Vuonna 2014 palveluyhtiö Baronan työntekijät perustivat Barona Hunting Club ry:n. Ajatus metsästysseuran perustamiseen syntyi, kun useat työntekijöistä olivat kiinnostuneita kokeilemaan metsästystä, ja osalla nuoruusvuosien harrastus oli hiipunut töiden vietyä uudelle paikkakunnalle.

Yhtiön sisällä kiinnostus on sittemmin kasvanut merkittävästi. Sisäisesti järjestettyihin metsästäjätutkintoihin on osallistunut yli seitsemänkymmentä työntekijää, joista noin puolet on ollut naisia. Seurassa on tällä hetkellä noin viisikymmentä jäsentä. Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki yhtiön työntekijät.

Peuranmetsästyksestä on tullut seuran pääasiallinen metsästysmuoto.

– Toiminnan kulmakivi on ollut, että olemme löytäneet muutamia metsästysseuroja, joiden vieraana olemme päässeet osallistumaan metsästykseen. Ilman metsästysseurojen yhteistyötä metsästäminen olisi huomattavasti rajoitetumpaa ja eräilyn tuomaa yhteisöllisyyttä olisi vaikeampi kokea, toteaa Barona Hunting Club Ry:n puheenjohtaja ja perustajajäsen Jani Kinnunen.

Kinnunen kiittelee metsästysseuroja avarakatseisuudesta ja mukaan ottamisesta.

– Osallistumalla metsästystapahtumiin olemme voineet auttaa paikallisia metsästysseuroja muun muassa varainkeruussa sekä peurakannan hallinnassa tihentymäalueilla.

Yksi seuran perustajajäsenistä on Baronan nykyinen toimitusjohtaja Lassi Määttä.

– Itselleni luonto on ollut aina tärkeä osa elämää, vietän suurimman osan vapaa-ajastani erilaisten luontoharrastusten parissa. Lisäksi olen huomannut, että tällainen henkilöstökerhotoiminta sitouttaa meidän työntekijöitämme sekä antaa ennen kaikkea oivaa vastapainoa työelämälle, Määttä toteaa.

Yhteisten erätapahtumien myötä yritys on kyennyt tarjoamaan elämyksiä metsästyksestä kiinnostuneille, ja vastapainona metsästysseurat ovat saaneet tukea omaan toimintaansa. Yrityksillä ja niiden henkilöstöllä voisikin olla paljon annettavaa paikallisille metsästysseuroille.

Barona rohkaisee metsästysseuroja olemaan aloitteellisia yhteistyön rakentamisessa elinkeinoelämän kanssa.