Kari Saukkonen, ordförande för Pukkelon Erä, visar orien­teringens grunder.

Jaktintresserade ungdomar i Norra Karelen

22 jaktintresserade ungdomar samlades turvis i jaktföreningarna Mutkan Eräveljets och Pukkelon Eräs jaktstuga för att delta i kursen Eränuoret i Norra Karelen.

Bild Aino Tanskanen
Publicerad15.1.2021

Under sex tematräffar fick deltagarna lära sig om en jägares basutrustning, att tända eld på ett säkert sätt, jaktskytte, viltvård, orientering och jakthundar. Deltagarna var 7–12 år gamla och tyckte att bågskyttet var det intressantaste. Jägarfärdigheterna lärdes ut i lekfull form och genom att göra själv. Flinka händer täljde brastände och snickrade tak för viltutfodring.

Barnen är väldigt intresserade av naturen som hobby bara vi uppmuntrar dem genom att bjuda på upplevelser där de lyckas.